STØTEK A/S

Vojens
Smelte- og doseringsovne til brug for aluminiumsbearbejdning
STØTEK A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201720182019
Resultat før skat 3.0971.5813.730
Resultat efter skat 2.4827632.777
Egenkapital 20.76221.23223.600
Balancesum 65.82080.94067.208
Om virksomheden:

STØTEK A/S udvikler og producerer smelte- og doseringsovne til brug for aluminiumsbearbejdning, primært til bilindustriens produktion af strukturdele af høj kvalitet. Dette er et nichemarked, der er i god vækst, drevet af klimadagsordenen og det heraf afledte behov for lettere og primært eldrevne køretøjer. Kunderne omfatter flere af de globale bilfabrikanter. STØTEK har et datterselskab i USA.

Udvikling:

Industri Udvikling har i juli 2020 erhvervet en minoritetspost STØTEK. Ambitionen under det fælles ejerskab er at positionere selskabet som en stærk nr. 2 i sit marked globalt. Baggrunden for transaktionen er primært, at de tidligere ejere ønskede en partner samt kapital ind i selskabet til brug for den forestående vækstrejse.

Pdf Icon 16

STØTEK A/S styrker sig til vækst
(Pressemeddelelse)

Beliggenhed:Vojens
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:67
Ejerandel:Industri Udvikling V K/S
40,0%
Første investeringsår:2020
Direktion:Hans Henrik Würtz
Bestyrelse:Rolf Manfred Ebbesen, formand, Erik Lundtoft, Dan Højgaard Jensen
Revisor:BDO, Haderslev, statsaut. revisor Jakob Ørkild Jensen