Vetgruppen A/S

Valby
Landsdækkende dyrlægekæde
Vetgruppen A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2016 *)2017 *)2018 *)
Resultat før skat ---
Resultat efter skat ---
Egenkapital ---
Balancesum ---

*) Vetgruppen A/S er under opbygning, og der er ingen relevante regnskabstal for perioderne.
Om virksomheden:

Vetgruppen Holding A/S er moderselskab for Vetgruppen A/S, som forestår opbygning af en landsdækkende kæde af lokalt forankrede dyreklinikker i Danmark. Klinikkerne yder traditionel konsultation, behandling, attestering og rådgivning målrettet primært små kæledyr.

Udvikling:

Industri Udvikling har i maj 2019 investeret i Vetgruppen. Baggrunden for transaktionen er et ønske om at realisere konsolideringsmuligheder i en meget fragmenteret branche med god underliggende vækst, for derigennem at skabe en kæde af lokale dyrelægeklinikker som alternativ til de store dyrehospitalskæder.

Stifterteamet ønskede et partnerskab med en erfaren minoritetsinvestor til opbygning og udvikling af kæden baseret på såvel høj dyrlægefaglighed som et stærkt finansielt fundament.

Beliggenhed:Valby
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:75
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2019
Direktion:Claus Kongsted
Bestyrelse:Claus Juel-Jensen, formand, Rasmus Lennart Hansen, Ronnie-Møller Thorsøe
Revisor:Inforevision, Buddinge, statsaut. revisor Jesper Tranegaard Berril Andersen