Vetgruppen A/S

Valby
Landsdækkende dyrlægekæde
Vetgruppen A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2017 *)2018 *)2019
Resultat før skat ---4.704
Resultat efter skat ---4.240
Egenkapital --38.928
Balancesum --50.230

*) Vetgruppen A/S er under opbygning, og der er ingen relevante regnskabstal for perioderne.
Om virksomheden:

Vetgruppen A/S forestår opbygning af en landsdækkende kæde af lokalt forankrede dyreklinikker i Danmark. Klinikkerne yder traditionel og specialiseret konsultation, behandling, attestering og rådgivning målrettet primært familiedyr.

Udvikling:

Industri Udvikling investerede i Vetgruppen i 2019. Kæden består i dag af 12 dyreklinikker, hvoraf 6 er købt i 2020. Fokus er at øge kædens tilstedeværelse samt udvikling af bl.a. behandlingstilbud, HR og faglig uddannelse. Resultatet er som forventet og afspejler, at der investeres i kædeopbygning og klinikkernes udvikling.

Beliggenhed:Valby
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:91
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
39,3%
Første investeringsår:2019
Direktion:Jesper Gedsø Smith
Bestyrelse:Claus Juel-Jensen, formand, Rasmus Lennart Hansen, Ronnie-Møller Thorsøe
Revisor:Inforevision, Buddinge, statsaut. revisor Jesper Tranegaard Berril Andersen