RK Group A/S (Dania Plast A/S)

Skive
Sprøjtestøbte plastemner
RK Group A/S (Dania Plast A/S)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 20182019
Resultat før skat 4.5648.188
Resultat efter skat 3.1116.084
Egenkapital 11.42517.509
Balancesum 53.74883.914
Om virksomheden:

RK Group A/S er moderselskab for Dania Plast A/S, som er en fusion mellem RK Plast A/S og Dania Plast A/S. Dania Plast A/S producerer sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien. Selskabet har produktion i hhv. Skive og Mariager. De to fusionerede virksomheder komplementerer hinanden godt både produktions- og kundemæssigt, og vil i fremtiden udnytte de fælles kompetencer for at blive en stærkere samarbejdspartner for både eksisterende, samt nye kunder.

Udvikling:

Industri Udvikling indtrådte i 2018 som aktionær i RK Group i forlængelse af et generationsskifte i Dania Plast. Udviklingen i 2019 har naturligt været præget af sammenlægning og integration mellem de to virksomheder. Ved indgangen til 2020 er størstedelen af integrationen nu på plads og fokus fremadrettet vil være på mere vækst både organisk og via opkøb.

Beliggenhed:Skive
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:55
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
38,5%
Første investeringsår:2018
Direktion:Morten Primdal
Bestyrelse:Leif Dambo Jensen, formand, Keld Sund Nielsen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Roesgaard & Partners, Horsens, statsaut. revisor Jens Roesgaard og Dorrit Kirckhoff Hansen