RK Group A/S (RK Plast og Dania Plast)

Skive
Sprøjtestøbte plastemner
RK Group A/S (RK Plast og Dania Plast)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2016 *)2017 *)
Resultat før skat 7.8445.9519.650
Resultat efter skat 5.9864.6417.513
Egenkapital 27.91326.57924.887
Balancesum 58.25759.46254.803

*) Tallene er en simpel sammenlægning af årsregnskabstal fra driftsselskaberne RK Plast A/S og Dania Plast A/S. Dania Plast har forskudt regnskabsår 1/7 -30/6.
Om virksomheden:

RK Group A/S er moderselskab for RK Plast A/S og Dania Plast A/S. I forbindelse med RK Groups overtagelse af alle aktierne i Dania Plast i marts 2018 er Industri Udvikling indtrådt som aktionær i RK Group. RK Plast og Dania Plast producerer begge sprøjtestøbte plastemner i høj kvalitet med teknisk indhold til store kunder indenfor generel industri samt fødevare- og vandrensningsindustrien. Virksomhederne komplementerer hinanden godt både produktions- og kundemæssigt og vil i fremtiden udnytte de fælles kompetencer for at blive en stærkere samarbejdspartner for både eksisterende, samt nye kunder.  Virksomhederne har produktion i hhv. Skive og Mariager.    

Udvikling:

Industri Udvikling er i marts 2018 indtrådt som aktionær i RK Group. De øvrige aktionærer er den hidtidige majoritetsaktionær Keld S. Nielsen og direktør i RK Plast Morten Primdal, som fremadrettet bliver adm. direktør for den samlede enhed. Baggrunden for transaktionen er at skabe en større, bredere og mere fremtidsorienteret plastkoncern i forlængelse af et generationsskifte i Dania Plast. Udover kapital til opkøbet af Dania Plast, ønskede aktionærerne i RK Group herudover også en erfaren partner med til den videre udvikling af gruppen samt til evt. yderligere konsolidering.

Pdf Icon 16

RK Group A/S køber Dania Plast A/S
(Pressemeddelelse)

 

 

Beliggenhed:Skive
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:50
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
38,5%
Første investeringsår:2018
Direktion:Morten Primdal
Bestyrelse:Leif Dambo Jensen, formand, Keld Sund Nielsen, Jeppe Juul Sørensen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Roesgaard & Partners, Horsens, statsaut. revisor Jens Roesgaard