Aabo Ideal-Line Group ApS

Svendborg og Faaborg
Industrielle anlæg til overfladebehandling
Aabo Ideal-Line Group ApS
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014/15 *)2015/16 *)2016/17 *)
Resultat før skat 7.66914.4246.187
Resultat efter skat 6.00111.2685.163
Egenkapital 48.79157.86452.810
Balancesum 135.449149.353119.189

*) Tallene er en simpel sammenlægning af driftsselskaberne Ideal Engineering A/S (Ideal-Line A/S) med søsterselskaber og E. Aabo Andersen A/S
Om virksomheden:

I sammenhæng med sammenlægningen af Ideal-Line A/S og E. Aabo Andersen A/S i marts 2018 blev der oprettet et nyt køberselskab, Aabo Ideal-Line Group ApS, der købte 100% af aktierne i de to selskaber. Ideal-Line og Aabo fremstiller overfladebehandlingsanlæg til typisk jern- og metalindustrien. Ideal-Lines styrke er at levere større overfladebehandlingsanlæg baseret på koncepter med høj grad af egen fremstilling, mens Aabo er gode til at udvikle specialanlæg, hvor en stor del købes ind hos underleverandører. Ideal-Line laver også E-coat-teknologi. Begge virksomheder har produktion på Fyn, og Ideal-Line har et sourcing kontor i Polen.

Udvikling:

Industri Udvikling har i marts 2018 købt 41,9% af aktierne i den samlede enhed. De tidligere ejere i hhv. Ideal-Line og Aabo er fortsat medejere i virksomheden. Baggrunden for transaktionen kommer fra ejeren af Ideal-Line, Gunnar Lassen, der ønskede at sælge majoriteten, og som alternativ til ensidigt salg så stort potentiale i en sammenlægning med Aabo. Strategien er derfor at stå stærkere som en større enhed med øget markedsandel og skabe en klar position i markedet. I forbindelse med transaktionen overtager Aabos direktør Per R. Rasmussen rollen som adm. direktør for det nye selskab, mens Gunnar Lassen fortsætter som ansvarlig for salget i samarbejde med ejeren af Aabo, Claus Aabo Andersen.

Pdf Icon 16

Ideal-Line og Aabo går sammen og bliver en af de største leverandører af overfladebehandlingsanlæg i Europa
(Pressemeddelelse)

 

 

Beliggenhed:Svendborg og Faaborg
Regnskabsperiode:1/10-30/9
Medarbejdere:123
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
41,9%
Første investeringsår:2018
Direktion:Per Rasmussen
Bestyrelse:Christian Cordsen, formand, Claus Aabo Andersen, Gunnar Lassen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Ernst & Young, Odense, statsaut. revisor Søren Smedegaard Hvid