Aabo-Ideal A/S

Faaborg
Industrielle anlæg til overfladebehandling
Aabo-Ideal A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2017/18
Resultat før skat 5.219
Resultat efter skat 4.328
Egenkapital 43.660
Balancesum 95.517
Om virksomheden:

Aabo Ideal-Line Group A/S er moderselskab for Aabo-Ideal A/S, som producerer overfladebehandlingsanlæg til typisk jern- og metalindustrien. Virksomheden er beliggende på Fyn og har sourcingkontor i Polen. Det oprindelige Ideal-Lines styrke er at levere større overfladebehandlingsanlæg baseret på koncepter med høj grad af egen fremstilling, mens Aabo er gode til at udvikle specialanlæg, hvor en stor del købes ind hos underleverandører. Ideal-Line laver også E-coat-teknologi. Selskaberne fusionerede pr. 1. oktober 2018 under navnet Aabo-Ideal A/S.

Udvikling:

Industri Udvikling købte i marts 2018 41,9% af aktierne i den samlede enhed. De tidligere ejere i hhv. Ideal-Line og Aabo er fortsat medejere i virksomheden. Strategien for den samlede enhed er at stå stærkere med øget markedsandel og skabe en klar position i markedet. Der er pr. marts 2019 ansat ny adm. direktør, Mogens Garder, mens de to oprindelige hovedaktionærer, Gunnar Lassen og Claus Aabo Andersen, fortsætter som ansvarlige for salgsudviklingen. Der forventes en fornuftig vækst og indtjening i de kommende år.

Pdf Icon 16

Ideal-Line og Aabo går sammen og bliver en af de største leverandører af overfladebehandlingsanlæg i Europa
(Pressemeddelelse)

 

 

Beliggenhed:Faaborg
Regnskabsperiode:1/10 - 30/9
Medarbejdere:123
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
41,9%
Første investeringsår:2018
Direktion:Mogens Garder
Bestyrelse:Christian Cordsen, formand, Gunnar Lassen, Claus Aabo Andersen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Ernst & Young, Odense, statsaut. revisor Søren Smedegaard Hvid