Maki A/S (Maki Investment ApS)

Silkeborg
Legetøj, spil og babyudstyr
Maki A/S (Maki Investment ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2016 *)2017 *)
Resultat før skat 8.79427.99832.492
Resultat efter skat 6.72121.90625.454
Egenkapital 16.57935.48543.600
Balancesum 53.98393.905114.879

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Maki A/S.
Om virksomheden:

Maki Investment ApS er moderselskab for Maki A/S, der er en førende distributør af legetøj, spil og babyudstyr i Norden. Med sin portefølje af internationalt anerkendte brands og egenudviklede produkter, betjener Maki mere end 1.500 kunder og nær ved 5.000 udsalgssteder i Norden. Maki udmærker sig bl.a. ved lokal tilstedeværelse samt mangeårige erfaring med sourcing og markedsføring af legetøjs- og babyudstyrs brands. Hovedkontoret er placeret i Hårup ved Silkeborg, hvor selskabets ansatte forsyner kunder med daglige leverancer og markedsføring.

Udvikling:

Strategien de kommende år er at udbygge positionen i Norden yderligere, bl.a. gennem tilførsel af flere nye brands og kunder, både organisk og via opkøb.

Beliggenhed:Silkeborg
Regnskabsperiode:1/1 -31/12
Medarbejdere:44
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2017
Direktion:Michael Jensen
Bestyrelse:Henrik Thulesen, formand, Niels Hjorth Dahl-Nielsen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Deloitte, Århus, statsaut. Revisor Jacob Nørmark