Maki A/S (Maki Investment ApS)

Silkeborg
Legetøj, spil og babyudstyr
Maki A/S (Maki Investment ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014 *)2015 *)2016 *)
Resultat før skat 3.6718.79427.998
Resultat efter skat 2.7606.72121.906
Egenkapital 9.85816.57935.485
Balancesum 39.19753.98393.905

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Maki A/S.
Om virksomheden:

Maki Investment ApS er moderselskab for Maki A/S, der er en førende distributør af legetøj, spil og babyudstyr i Norden. Med sin portefølje af internationalt anerkendte brands og egenudviklede produkter, betjener Maki mere end 1.500 kunder og nær ved 5.000 udsalgssteder i Norden.

Maki udmærker sig bl.a. ved lokal tilstedeværelse samt mangeårige erfaring med sourcing og markedsføring af legetøjs- og babyudstyrs brands.

Hovedkontoret er placeret i Hårup ved Silkeborg, hvor selskabets ansatte forsyner kunder med daglige leverancer og markedsføring.

Udvikling:

Industri Udvikling har i august 2017 købt 40% af aktierne i Maki A/S og ejer nu virksomheden sammen med tidligere hovedaktionær Niels Dahl-Nielsen og commercial director Michael Jensen, som samtidig har købt sig ind i selskabet. Baggrunden for transaktionen er, dels et ønske fra Niels Dahl-Nielsen om at få en erfaren partner med til den videre udvikling af forretningen, dels overdragelse af direktør-rollen til Michael Jensen samt dels at delkapitalisere på de opnåede resultater.

De kommende år er det ambitionen at udbygge Norden yderligere, bl.a. gennem tilførsel af flere nye brands i både eksisterende og nye produktkategorier.

Beliggenhed:Silkeborg
Regnskabsperiode:1/1 -31/12
Medarbejdere:44
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2017
Direktion:Michael Jensen
Bestyrelse:Henrik Thulesen, formand, Niels Dahl-Nielsen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:BDO, Silkeborg, statsaut. revisor Tommy Wulff Andreasen