Maki A/S

Silkeborg
Legetøj, spil og babyudstyr
Maki A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201620172018
Resultat før skat 27.99832.49242.328
Resultat efter skat 21.90625.45433.899
Egenkapital 35.48543.60070.114
Balancesum 93.905114.879131.347
Om virksomheden:

Maki Investment ApS er moderselskab for Maki A/S, der er en førende distributør af legetøj, spil og babyudstyr i Norden. Med sin portefølje af internationalt anerkendte brands og egenudviklede produkter, betjener Maki mere end 1.500 kunder og nær ved 5.000 udsalgssteder i Norden. Maki udmærker sig bl.a. ved lokal tilstedeværelse samt sin mangeårige erfaring med sourcing og markedsføring af legetøjs- og babyudstyrs brands. Hovedkontoret er placeret i Hårup ved Silkeborg, hvor selskabets ansatte forsyner kunder med daglige leverancer og markedsføring.

Udvikling:

Maki har gennem 2018 fortsat sin stærke vækst og styrket sin position specielt udenfor Danmark. Top-Toy’s konkurs har påført selskabet et mindre tab i 2018, men forventes ellers på sigt at skabe flere attraktive muligheder. Strategien de kommende år er at udbygge positionen i Norden yderligere, bl.a. gennem tilførsel af flere nye brands og kunder, både organisk og via opkøb.

Beliggenhed:Silkeborg
Regnskabsperiode:1/1 -31/12
Medarbejdere:48
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2017
Direktion:Michael Jensen
Bestyrelse:Henrik Thulesen, formand, Niels Hjorth Dahl-Nielsen, Carsten Nielsen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Deloitte, Århus, statsaut. Revisor Jacob Nørmark