Grafisk Maskinfabrik A/S

Birkerød
Anlæg til digital labelprint m.v.
Grafisk Maskinfabrik A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201720182019
Resultat før skat 18.90810.27811.787
Resultat efter skat 14.4278.1739.101
Egenkapital 52.14254.41160.560
Balancesum 71.69987.81795.884
Om virksomheden:

Grafisk Maskinfabrik A/S udvikler og producerer avancerede for- og efterbehandlingsanlæg til digital labelprint samt til digitalprint af fødevareindpakning (flexibles) til kunder verden over. Dertil udvikler Grafisk Maskinfabrik anlæg til print og behandling af organisk solcellefilm (OPV) til førende universiteter i EU og Kina. Selskabet har siden stiftelsen i 1975 vokset med udvikling af teknologi til trykkeribranchen, og selskabets udbredelse har for alvor taget fart med branchens begyndende overgang til digitalprint, som stiller større og stigende krav til avancerede konverteringsanlæg, som er Grafisk Maskinfabriks kerneområde. Fra hovedkontoret i Birkerød, samt fra salgskontor i USA, forsyner ingeniørvirksomheden sine kunder med anlæg, styringssoftware og løbende support og service. 

Udvikling:

Væksten har i de senere år taget yderligere fart og selskabet har rygende travlt med at levere på de store kunders aftræk. Der er mandet op i ledelsen og bredt i virksomheden. 2018 viste pæn toplinjevækst, men indtjeningen dykkede pga. opmanding til vækst og mangel på kapacitet. I 2019 realiseredes en mindre toplinjevækst og resultatforbedring, fortsat begrænset af kapacitetsmangel. Ny produktionsdirektør og ny CFO er tiltrådt i 2019, og i 2020 er planlagt flytning til ny fabrik med øget kapacitet og lavere produktionsomkostninger til følge, så Grafisk Maskinfabrik er godt rustet til at vokse med kundernes efterspørgsel.

Beliggenhed:Birkerød
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:109
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
33,3%
Første investeringsår:2017
Direktion:Uffe Nielsen
Bestyrelse:Jeppe Rasmussen, formand, Randi Nielsen, Uffe Nielsen, Frederik E. Aackermann
Revisor:Deloitte, København, statsaut. revisor Keld Juel Danielsen