Carsoe A/S

Aalborg
Procesudstyr til fødevareindustrien
Carsoe A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014/152015/162016/17
Omsætning 181.068233.940353.748
Resultat før skat 6.08619.27527.924
Resultat efter skat 4.86714.48921.161
Egenkapital 19.36029.84638.768
Balancesum 92.150127.182167.255
Om virksomheden:

Carsoe A/S er en førende aktør inden for procesudstyr til tre forskellige segmenter i fødevareindustrien; Seafood (turn-key løsninger til trawlere og fiskefabrikker), Food (pakkeanlæg, bakkedispensere m.m. til fødevareindustrien) og Dairy (silo- og tankanlæg til mejerisektoren). 

Carsoe eksporterer i dag til 34 lande og flere nye eksportprojekter er allerede på vej. Selskabet har datterselskaber i henholdsvis USA og Norge. 

Virksomheden har de seneste år levereret nogle flotte resultater, der har resulteret i en flot vækst i både omsætning og indtjening.

Udvikling:

Industri Udvikling har i juli 2017 erhvervet 20% af aktierne i Carsoe fra den nuværende ledelse og ejere. Salget er sket med udgangspunkt i et ønske om at delkapitalisere de hidtil opnåede resultater, samt at få en stærk partner med til den videre udvikling af forretningen, herunder realiseringen af den betydelige vækst, der forventes i de kommende år.

Beliggenhed:Aalborg
Regnskabsperiode:1/10 -30/9
Medarbejdere:193
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
20,0%
Første investeringsår:2017
Direktion:Mikkel Jacobsen
Bestyrelse:Torben Svejgård, formand, Mikkel Jacobsen, Bent Larsen, Per Sten Lauritsen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Ernst & Young, Aalborg, statsaut. revisor Hans B. Vistisen