System Transport Holding A/S

Herning
Transport og logistik
System Transport Holding A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014 *)2015 *)2016 *)
Resultat før skat -5.4454.3743.304
Resultat efter skat -4.5463.0142.011
Egenkapital 3.3926.4108.388
Balancesum 54.19462.46454.324

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet System Transport A/S
Om virksomheden:

System Transport A/S er en af Danmarks mest moderne transport- og speditionsvirksomheder og tilbyder skræddersyede totalløsninger inden for webhandel, forsendelser, lager og logistik af livsstilsprodukter. Totalløsninger til tekstilbranchen omfatter hjemtagning af varer, pick/pack, oprensning og levering direkte til butikker i Danmark og udlandet af hængende konfektion og kartongods. Desuden tilbydes webshopløsninger til alle brancher. Selskabet har egen vognpark.

Kunderne består primært af store danske og udenlandske brands. Logistikken håndteres på centre i henholdsvis Herning, Roskilde og Harrislee. Salg, administration og produktudvikling varetages fra hovedkontoret i Herning. Koncernen består herudover af to datterselskaber i Tyskland og Polen.   

Udvikling:

Industri Udvikling har i marts 2017, sammen med tidligere direktør i TNT, Tony Jakobsen, købt alle aktier i System Transport A/S i forbindelse med et generationsskifte af virksomheden. Tony Jakobsen har gennem mere end 20 år haft ledende topstillinger i TNT Europa.

System Transport har et stærkt navn i branchen og er kendt for levere specialiseret fleksibel service. De kommende år forventes en stigende omsætning og indtjening på baggrund af en øget salgsindsats, øget salg i de Nordiske lande samt en udbygning af servicepaletten.

Beliggenhed:Herning
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:208
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
50%
Første investeringsår:2017
Direktion:Tony Jakobsen
Bestyrelse:Jan Jakobsen, formand, Tony Jakobsen, John Christian Øholt, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:BDO, Herning, statsaut. revisor Kirsten Østergaard