System Transport A/S

Herning
Transport og logistik
System Transport A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201820192020
Resultat før skat -2.132-6.0383.290
Resultat efter skat -1.547-4.6182.702
Egenkapital 8.4096.3148.760
Balancesum 92.387110.327100.394
Om virksomheden:

System Transport A/S er en af Danmarks mest moderne transport- og speditionsvirksomheder og tilbyder skræddersyede totalløsninger inden for webhandel, forsendelser, lager og logistik af livsstilsprodukter. Totalløsninger til tekstilbranchen omfatter hjemtagning af varer, pick/pack, oprensning og levering direkte til butikker i Danmark og udlandet af hængende konfektion og kartongods. Desuden tilbydes webshopløsninger til alle brancher. Selskabet har egen vognpark. Kunderne består primært af store danske og udenlandske brands. Logistikken håndteres på centre i henholdsvis Herning, Roskilde og Harrislee. Salg, administration og produktudvikling varetages fra hovedkontoret i Herning. Koncernen består herudover af to datterselskaber i Tyskland og Polen.   

Udvikling:

System Transport har i løbet af 2020 naturligt været udfordret af Covid-19, men har brugt krisen til at ændre forretningsmodellen, hvilket har udmøntet sig i positive resultater i 2. halvår 2020 samt for helåret 2020. Selskabet er inde i en meget positiv udvikling med fortsat tilgang af nye kunder, udvidelse i Polen samt nyt tredje logistikcenter i trekantsområdet primo 2021. De kommende år forventes stigende omsætning og indtjening på baggrund af en øget salgsindsats og automatisering.

Beliggenhed:Herning
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:218
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
50,0%
Første investeringsår:2017
Direktion:Tony Jakobsen
Bestyrelse:Jan Jakobsen, formand, Tony Jakobsen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Deloitte, Kolding, statsaut. revisor Lars Bjerregaard Nielsen