Damgaard-Jensen A/S (DGJ Invest ApS)

Aarhus
Full-service printvirksomhed
Damgaard-Jensen A/S (DGJ Invest ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014/15 *)2015/16 *)2016/17 *)
Resultat før skat 7.0016.2328.812
Resultat efter skat 5.4774.8526.852
Egenkapital 28.68925.54122.541
Balancesum 54.70348.94646.939

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet K.T. Damgaard-Jensen A/S
Om virksomheden:

Damgaard-Jensen A/S er en full-service grafisk virksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger. De væsentligste løsningsområder er Instore-kampagner og POS-løsninger – til butiksudsmykning i forskellige former, materialer og print. Dernæst visuelle Outdoor-løsninger af skiltning på bygninger, busser og stoppesteder, samt udstilling og dekoration til marketing og oplevelses-industrien.

Damgaard-Jensen udvikler løbende løsninger tæt sammen med kunderne. De største af kunderne har man haft et mangeårigt samarbejde med, og disse er internationale brands af forbrugerprodukter, samt detailkæder i norden. Selskabet følger deres internationale kunder ud på deres eksportmarkeder.

Udvikling:

Ledelsen er ambitiøs omkring fremtiden og har gennemført et strategiarbejde, som har igangsat en række nye initiativer til vækst og øget indtjening. Selskabet er i positiv udvikling og i 2016/17 realiseredes det bedste resultat i selskabets historie. Udviklingen forventes at fortsætte i kommende år, dog med midlertidigt nedsving i indtjeningen pga. investering i systemer og øgede ansættelser til salgsstyrken. 

Beliggenhed:Aarhus
Regnskabsperiode:1/10 - 30/9
Medarbejdere:104
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2016
Direktion:Morten Gamborg, Svend Hunnerup
Bestyrelse:Per Schak Andreasen, formand, Thomas Urban Andersen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Risskov Revision, Riskov, statsaut. revisor Tore Christensen