Damgaard-Jensen A/S (DGJ Invest ApS)

Aarhus
Full-service printvirksomhed
Damgaard-Jensen A/S (DGJ Invest ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2013/14 *)2014/15 *)2015/16 *)
Resultat før skat 3.6657.0016.232
Resultat efter skat 2.7275.4774.852
Egenkapital 23.21228.68925.541
Balancesum 46.66654.70348.946

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet K.T. Damgaard-Jensen A/S
Om virksomheden:

Damgaard-Jensen A/S er en full-service grafisk virksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger. De væsentligste løsningsområder er Instore-kampagner og POS-løsninger – til butiksudsmykning i forskellige former, materialer og print. Dernæst visuelle Outdoor-løsninger af skiltning på bygninger, busser og stoppesteder, samt udstilling og dekoration til marketing og oplevelses-industrien.

Damgaard-Jensen A/S udvikler løbende løsninger tæt sammen med kunderne. De største af kunderne har man haft et mangeårigt samarbejde med, og disse er internationale brands af forbrugerprodukter, samt detailkæder i norden. Selskabet følger deres internationale kunder ud på deres eksportmarkeder.

Udvikling:

Industri Udvikling har i december 2016 købt 40% af aktierne i selskabet som led i et glidende generationsskifte, hvor ledelsen opnåede en samlet betydelig andel af virksomheden. Ledelsen er ambitiøs omkring fremtiden og er startet på et strategiarbejde, som forventes at frembringe en række nye initiativer. Damgaard-Jensen A/S har i år 100 års jubilæum, hvilket fejres med kunderne i en storstilet jubilæumskampagne.

 

Beliggenhed:Aarhus
Regnskabsperiode:1/10 - 30/9
Medarbejdere:103
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2016
Direktion:Klaus Thorkild Damgaard-Jensen, Morten Gamborg, Svend Hunnerup
Bestyrelse:Per Schak Andreasen, formand, Thomas Urban Andersen, Klaus T. Damgaard-Jensen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Risskov Revision, Riskov, statsaut. revisor Tore Christensen