Damgaard-Jensen A/S

Aarhus
Full-service printvirksomhed
Damgaard-Jensen A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015/162016/172017/18
Resultat før skat 6.2328.8125.749
Resultat efter skat 4.8526.8524.480
Egenkapital 25.54122.54120.221
Balancesum 48.94646.93949.317
Om virksomheden:

DGJ Invest A/S er en full-service grafisk virksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger. De væsentligste løsningsområder er Instore-kampagner og POS-løsninger – til butiksudsmykning i forskellige former, materialer og print. Dernæst visuelle Outdoor-løsninger af skiltning på bygninger, busser og stoppesteder, samt udstilling og dekoration til marketing og oplevelses-industrien.

Damgaard-Jensen udvikler løbende løsninger tæt sammen med kunderne. De største af kunderne har man haft et mangeårigt samarbejde med, og disse er internationale brands af forbrugerprodukter, samt detailkæder i norden. Selskabet følger deres internationale kunder ud på deres eksportmarkeder.

Udvikling:

Ledelsen er ambitiøs omkring fremtiden og har gennemført et strategiarbejde, som har igangsat en række nye initiativer til vækst. I 2016/17 realiseredes det bedste resultat i selskabets historie, og som forventet viste 2017/18 nedgang i indtjening pga. investering i systemer og øgede ansættelser til salgsstyrken. Investeringer forventes at fortsætte i 2018/19, mens toplinje forventes forøget som resultat af den øgede salgsindsats.

Beliggenhed:Aarhus
Regnskabsperiode:1/10 - 30/9
Medarbejdere:112
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2016
Direktion:Morten Gamborg, Svend Hunnerup
Bestyrelse:Per Schak Andreasen, formand, Thomas Urban Andersen, Laura Vilsbæk Olesen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Risskov Revision, Riskov, statsaut. revisor Tore Christensen