Damgaard-Jensen A/S (DGJ Invest ApS)

Aarhus
Full-service printvirksomhed
Damgaard-Jensen A/S (DGJ Invest ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014/15 *)2015/16 *)2016/17 *)
Resultat før skat 7.0016.2328.812
Resultat efter skat 5.4774.8526.852
Egenkapital 28.68925.54122.541
Balancesum 54.70348.94646.939

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet K.T. Damgaard-Jensen A/S
Om virksomheden:

Damgaard-Jensen A/S er en full-service grafisk virksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger. De væsentligste løsningsområder er Instore-kampagner og POS-løsninger – til butiksudsmykning i forskellige former, materialer og print. Dernæst visuelle Outdoor-løsninger af skiltning på bygninger, busser og stoppesteder, samt udstilling og dekoration til marketing og oplevelses-industrien.

Damgaard-Jensen A/S udvikler løbende løsninger tæt sammen med kunderne. De største af kunderne har man haft et mangeårigt samarbejde med, og disse er internationale brands af forbrugerprodukter, samt detailkæder i norden. Selskabet følger deres internationale kunder ud på deres eksportmarkeder.

Udvikling:

Industri Udvikling købte i december 2016 40% af aktierne i selskabet som led i et glidende generationsskifte, hvor ledelsen opnåede en samlet betydelig andel af virksomheden. Ledelsen er ambitiøs omkring fremtiden og har gennemført et strategiarbejde, som har igangsat en række nye initiativer til vækst og øget indtjening. Damgaard-Jensen A/S havde 100 års jubilæum i 2017, hvilket blev fejret både internt og med kunderne. Selskabet er i positiv udvikling, hvilket forventes at forsætte i kommende år, dog med midlertidigt nedsving i indtjeningen pga. investering i systemer og øgede ansættelser til salgsstyrken.

Beliggenhed:Aarhus
Regnskabsperiode:1/10 - 30/9
Medarbejdere:104
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
40,0%
Første investeringsår:2016
Direktion:Morten Gamborg, Klaus Thorkild Damgaard-Jensen, Svend Hunnerup
Bestyrelse:Per Schak Andreasen, formand, Thomas Urban Andersen, Klaus T. Damgaard-Jensen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Risskov Revision, Riskov, statsaut. revisor Tore Christensen