Sports Group Denmark A/S

Ikast
Sportsbeklædning
Sports Group Denmark A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201520162017
Resultat før skat 8.34422.26123.358
Resultat efter skat 6.44317.26918.019
Egenkapital 10.38931.72736.738
Balancesum 47.07595.92983.172
Om virksomheden:

Sports Group Denmark A/S udvikler, sourcer og sælger sportsbeklædning og tilhørende accessories. Selskabet er i dag markedsleder i Danmark inden for sportstøj og udstyr til sportskæderne. Selskabet designer 15 egne brands rettet mod kædernes ”house brand”-kategori. Selskabets nye Endurance Athlecia-koncept er kommet rigtig godt i gang på alle markeder. Kunder har taget godt imod konceptet og flere har etableret shop-in-shop i deres butikker. Selskabet har opnået stor vækst på eksportsiden og har senest primo 2018 åbnet selskab i Tyskland mhp. ekspansion syd for grænsen. Salg, design, lager og administration styres fra selskabets kontor i Ikast, mens indkøb og kvalitetskontrol i væsentligt omfang håndteres på selskabets kontor i Kina. 

Udvikling:

Selskabet har i 2017 og ind i 2018 fortsat væksten. Fremgangen skyldes primært vækst med eksisterende kunder i Norge og Finland, men der er også igangsat initiativer i flere andre lande. Væksten sker på alle fronter, og der investeres betydeligt i organisationen i hele koncernen for at kunne følge med. Fremtiden ser lovende ud for Sports Group Denmark.

Beliggenhed:Ikast
Regnskabsperiode:1/1-31/12
Medarbejdere:25
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
28,5%
Første investeringsår:2016
Direktion:Bjarne Brink Jeppesen
Bestyrelse:Jan Jakobsen, formand, Mark Christiansen, Bjarne Brink Jeppesen, Kasper Philipsen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Herning, statsaut. revisor Mads Hornbæk