Sports Group Denmark A/S

Ikast
Sportsbeklædning
Sports Group Denmark A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201420152016
Resultat før skat 5.5758.34422.079
Resultat efter skat 4.2026.44317.087
Egenkapital 8.46510.38931.150
Balancesum 27.73047.07595.352
Om virksomheden:

Sports Group Denmark A/S udvikler, sourcer og sælger sportsbeklædning og tilhørende accessories. Selskabet er på 4 år vokset til at være markedsleder i Danmark inden for sportstøj og udstyr til sportskæderne. Selskabet designer 12 egne brands rettet mod kædernes ”house brand”-kategori.  Selskabet påbegyndte eksport til Norge og Island i 2014 og har også her opnået stor vækst.  Selskabet har i 2016 åbnet et salgskontor i Finland. Salg, design, lager og administration styres fra selskabets kontor i Ikast, mens indkøb og kvalitetskontrol i væsentligt omfang håndteres på selskabets kontor i Kina. 

Udvikling:

Selskabet har i 2016 og ind i 2017 fortsat væksten. Den flotte fremgang skyldes primært vækst med eksisterende kunder i Norge og Finland, men der er også igangsat initiativer i flere andre lande. Væksten sker på alle fronter, og der mandes op i både Kina og Danmark alt imens, at selskabets lean organisationsstruktur opretholdes. Fremtiden ser lovende ud for Sports Group Denmark.

Beliggenhed:Ikast
Regnskabsperiode:1/1-31/12
Medarbejdere:24
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
28,5%
Første investeringsår:2016
Direktion:Bjarne Brink Jeppesen
Bestyrelse:Jan Jakobsen, formand, Mark Thomas Christiansen, Bjarne Brink Jeppesen, Kasper Philipsen, Dan Højgaard Jensen
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Herning, statsaut. revisor Mads Hornbæk