ICEpower Holding A/S

Gladsaxe
Lydforstærkere
ICEpower Holding A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015/16 *)2016/17 *)2017/18 *)
Resultat før skat 32.89612.3492.538
Resultat efter skat 25.6389.6331.941
Egenkapital 49.75153.57855.519
Balancesum 82.25081.98085.469

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet ICEpower A/S.
Om virksomheden:

ICEpower Holding A/S er moderselskab for ICEpower A/S, som udvikler og markedsfører klasse-D forstærkermoduler, chipsets og software til en række førende kunder indenfor lyd- produktion, herunder bl.a. B&W, Bose, Fender, RCF og Bang & Olufsen. Selskabet er markedsleder indenfor den nyeste generation af lydforstærkere til primært professionelle producenter af audio-udstyr. ICEpower var tidligere et datterselskab i Bang & Olufsen-koncernen. Udvikling, salg og administration varetages på hoved- kontoret i Gladsaxe, mens produktionen af selskabets produkter foregår i Malaysia og Thailand.

Udvikling:

Det er forventningen, at ICEpower kan udbygge sin nicheposition indenfor forstærkerteknologi efter udskillelsen fra B&O. Der er i 2017 lagt en ny strategi, som bl.a. fokuserer på udvikling af mere komplette lydløsninger. Som et led i strategien skal salget styrkes gennem flere partnerskaber og/eller nyansættelser. 2017/18 er således et transformationsår for ICEpower, da der løbende introduceres nye produkter i markedet, produktmixet ændres og den nye strategi implementeres. Udskillelsen fra B&O er succesfuldt gennemført og ICEpower har i 2017/18 fået en række nye kunder ind. 

Beliggenhed:Gladsaxe
Regnskabsperiode:1/6 – 31/5
Medarbejdere:34
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
44,0%
Første investeringsår:2016
Direktion:Keld Lindegaard Andersen
Bestyrelse:Henrik Bjørn Rasmussen, formand, Henrik Lund-Nielsen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Hellerup, statsaut. revisor Niels Henrik Mikkelsen