ICEpower Holding A/S

Gladsaxe
Lydforstærkere
ICEpower Holding A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014/15 *)2015/16 *)2016/17 *)
Resultat før skat 34.92432.89612.349
Resultat efter skat 27.14425.6389.633
Egenkapital 158.15549.75153.578
Balancesum 180.86782.25081.980

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet ICEpower A/S.
Om virksomheden:

ICEpower Holding A/S er moderselskab for ICEpower A/S, som udvikler og markedsfører klasse-D forstærkermoduler, chipsets og software til en række førende kunder indenfor lydproduktion, herunder bl.a. B&W, Bose, Fender, RCF og Bang & Olufsen. Selskabet er markedsleder indenfor den nyeste generation af lydforstærkere til primært professionelle producenter af audioudstyr. ICEpower var tidligere et datterselskab i Bang & Olufsen-koncernen. Udvikling, salg og administration varetages på hovedkontoret i Gladsaxe, mens produktionen af selskabets produkter foregår i Malaysia og Thailand.

Industri Udvikling købte i 2016 sammen med ledelsen ICEpower af Bang & Olufsen ifm. deres frasalg af ikke-kerneaktiviteter.

Udvikling:

Det er forventningen, at ICEpower kan udbygge sin nicheposition indenfor forstærkerteknologi efter udskillelsen fra B&O. Der er i 2017 lagt en ny strategi, som fokuserer på fire forretningsområder, herunder udvikling og salg af mere komplette lydløsninger. Som et led i strategien skal salget styrkes gennem flere partnerskaber og/eller nyansættelser for at løfte omsætningen yderligere. 2017/18 er således et transformationsår for ICEpower, da der løbende introduceres nye produkter i markedet, produktmixet ændres og den nye strategi implementeres. Udskillelsen fra B&O er succesfuldt gennemført og ICEpower har i 2017/18 fået en række nye kunder ind.

Beliggenhed:Gladsaxe
Regnskabsperiode:1/6 – 31/5
Medarbejdere:30
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
44,0%
Første investeringsår:2016
Direktion:Keld Lindegaard Andersen
Bestyrelse:Henrik Bjørn Rasmussen, formand, Henrik Lund-Nielsen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Hellerup , statsaut. revisor Niels Henrik Mikkelsen og Christian Noe Oest