East Metal Holding A/S

Esbjerg
Stålkonstruktioner og -komponenter
East Metal Holding A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)20162017
Omsætning 266.079401.271358.498
Resultat før skat -17.6948.982-13.280
Resultat efter skat -14.0625.225-11.707
Egenkapital 38.60643.62132.588
Balancesum 220.651134.842145.074

*) Tallene hidrører fra East Metal Trade A/S
Om virksomheden:

East Metal Holding A/S fremstiller og overfladebehandler tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter med høj forædlingsgrad. Selskabet er herudover en af de førende aktører på markedet vedrørende træktest af løfteåg og tilbehør. Hovedkontoret ligger i Esbjerg, mens produktionen foregår på fire egne lokationer i Danmark og Letland. Kunderne fordeler sig med en væsentlig andel i vindbranchen, men herudover leveres der stålkonstruktioner og -komponenter til en række andre brancher og lande. 

Udvikling:

Turnaround blev gennemført i løbet af 2016. 2017 har været et udfordrende år for virksomheden, da store udskudte/udeblevne ordrer og sen tilpasning af omkostninger har resulteret i underskudsgivende drift. Virksomheden oplever aktuelt i 2018 et højt aktivitetsniveau og kunderne efterspørger i stigende omfang en kombination af konstruktion, produktion og træktest på større komplekse emner. Fremadrettet er der fokus på flere nye kunder indenfor andre brancher end vind og øget andel af konstruktion i løsningerne, hvilket forventes at give yderligere indtjeningsløft.

Beliggenhed:Esbjerg
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:724
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
24,4%
Første investeringsår:2015
Direktion:Bent Juul Larsen, Gert Westergaard, Tommy Domar Fischer
Bestyrelse:Anders Cold, formand, Ib Andresen, Jan Nielsen, Peter Rindebæk, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Esbjerg, statsaut. revisor Thorbjørn Bruhn