East Metal Holding A/S

Esbjerg
Stålkonstruktioner og -komponenter
East Metal Holding A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014 *)2015 *)2016 *)
Omsætning 376.476266.079406.491
Resultat før skat -8.375-17.6946.592
Resultat efter skat -7.185-14.0625.190
Egenkapital 52.53638.60655.586
Balancesum 164.428220.651221.286

*) Tallene hidrører fra East Metal Trade A/S
Om virksomheden:

East Metal Holding A/S fremstiller og overfladebehandler tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter med høj forædlingsgrad. Selskabet er herudover en af de førende aktører på markedet vedrørende træktest af løfteåg og tilbehør. Hovedkontoret ligger i Esbjerg, mens produktionen foregår på tre egne lokationer i Danmark og Letland. Kunderne fordeler sig med en væsentlig andel i vindbranchen, men herudover leveres der stålkonstruktioner og -komponenter til en række andre brancher og lande. 

Udvikling:

Turnaround er gennemført i løbet af 2016 og Industri Udvikling har konverteret sit lån til ejerandele ultimo året. Virksomheden oplever aktuelt højt aktivitetsniveau og kunderne efterspørger i stigende omfang en kombination af konstruktion, produktion og træktest på større komplekse emner. Fremadrettet er der fokus på flere nye kunder indenfor andre brancher end vind og øget andel af konstruktion i løsningerne, hvilket forventes at give yderligere indtjeningsløft.

Beliggenhed:Esbjerg
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:759
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
21,0%
Første investeringsår:2015
Direktion:Bent Juul Larsen, Morten Funder, Gert Westergaard
Bestyrelse:Anders Cold, formand, Ib Andresen, Jan Nielsen, Peter Rindebæk, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Esbjerg, statsaut. revisor John Lesbo