East Metal Holding A/S

Esbjerg
Stålkonstruktioner og -komponenter
East Metal Holding A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201620172018
Omsætning 406.491368.072318.971
Resultat før skat 6.592-19.961-5.494
Resultat efter skat 5.190-11.222-8.487
Egenkapital 55.58351.03862.734
Balancesum 221.286221.080194.981
Om virksomheden:

East Metal Holding A/S fremstiller og overfladebehandler tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter med høj forædlingsgrad. Selskabet er herudover en af de førende aktører på markedet vedrørende træktest af løfteåg og tilbehør. Hovedkontoret ligger i Esbjerg, mens produktionen foregår på fire egne lokationer i Danmark og Letland. Kunderne fordeler sig med en væsentlig andel i vindbranchen, men herudover leveres der stålkonstruktioner og -komponenter til en række andre brancher og lande.

Udvikling:

East Metal har været igennem nogle svære år med lave priser på mange af de stålkonstruktioner selskabet producerer for store industrikoncerner. I 2018 blev arbejdsstyrken bevidst reduceret med henblik på, at få færre, men mere lønsomme opgaver. Det lykkedes delvist i løbet af året, men ikke mere end at året endte med tab. I 2019 videreføres den fokuserede indsats, og året forventes at give et pænt overskud. Der er en stor ordrebeholdning og gode resultater i første del af året, så alt tyder på, at udviklingen er vendt.

Beliggenhed:Esbjerg
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:650
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
12,2%
Første investeringsår:2015
Direktion:Bent Juul Larsen, Gert Westergaard, Tommy Domar Fischer
Bestyrelse:Anders Cold, formand, Erik Andresen, Ib Andresen, Ralf Astrup, Peter Eriksen Jensen, Jan Nielsen, Bjørn Thorsen
Revisor:Ernst & Young, Esbjerg, statsaut. revisorer Thorbjørn Bruhn og Claes Jensen