Tenax Sild A/S

Nyborg
Tenax Sild A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2016 *)2017 *)
Resultat før skat 9.2101.3934.608
Resultat efter skat 7.0228613.395
Egenkapital 70.49671.46459.454
Balancesum 129.918123.090118.657

*)Tallene hidrører alene fra Tenax Sild A/S
Om virksomheden:

Tenax Sild A/S producerer forædlede fiskeprodukter i form af kvalitetssild i lage og dressing samt fiskefrikadeller. Kunderne er såvel danske som udenlandske detailkæder og førende foodservice virksomheder. Tenax Sild overtog i 2015 Lykkeberg, som komplementerer Tenax på både kunde- og produktsiden og har en række stærke brands i specielt detailhandlen. Overtagelsen har skabt en markedslederposition i Danmark indenfor sildeprodukter. Tenax har gennem en årrække opbygget flere anerkendte mærker, som markedsføres og sælges ind til forskellige kundesegmenter, herunder bl.a. ”Tenax Sild”, ”Lykkeberg” og ”Fiskemandens”.

Udvikling:

I 2017 er ny adm. direktør ansat, ny designlinje og nye produkter er introduceret i markedet og et større produktionsoptimeringsprojekt er gennemført. Fremadrettet er det ambitionen, at Tenax skal udbygge sin markedslederposition samt øge sin eksportandel. Tenax Sild overtog pr. 1. maj 2018 aktiviteterne med sild, fiskefrikadeller, kaviar og pate fra Launis A/S mod en ejerandel i Tenax.

Beliggenhed:Nyborg
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:65
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
24,0%
Første investeringsår:2015
Direktion:Anette Ladefoged
Bestyrelse:Michael Pedersen, formand, Gert Nielsen, Dorrit Birch Pedersen, Jens Koefoed Stadum, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Ernst & Young, Odense, statsaut. revisor Peter Eilertsen