Tenax Sild A/S

Nyborg
Tenax Sild A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201620172018
Resultat før skat 1.3934.6086.841
Resultat efter skat 8613.3955.160
Egenkapital 71.46459.45483.437
Balancesum 123.090118.657152.315
Om virksomheden:

Tenax Sild A/S producerer forædlede fiskeprodukter i form af kvalitetssild i lage og dressing, fiskefrikadeller, pate og kaviar. Kunderne er såvel danske som udenlandske detailkæder og førende foodservice virksomheder. Tenax Sild overtog i 2015 Lykkeberg og i 2018 størstedelen af Launis, som begge komplementerer Tenax på både kunde- og produktsiden og har en række stærke brands i specielt detailhandlen. Overtagelserne har skabt en markedslederposition i Danmark indenfor silde- og fiskefrikadelleprodukter.
Tenax har gennem en årrække opbygget flere anerkendte mærker, som markedsføres og sælges ind til forskellige kundesegmenter, herunder bl.a. ”Tenax”, ”Lykkeberg 1899” og ”Fiskemandens”.

Udvikling:

I maj 2018 overtog selskabet Launis' aktiviteter indenfor sild, fiskefrikadeller, kaviar og pate og er nu i fuld gang med at integrere og realisere synergier mellem de to virksomheder. Fremadrettet er det ambitionen, at den nye fælles platform skal anvendes til yderligere ekspansion både indenfor og uden for landets grænser samt til yderligere produktudvikling.   

Beliggenhed:Nyborg
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:65
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
24,0%
Første investeringsår:2015
Direktion:Anette Ladefoged
Bestyrelse:Claus Juel-Jensen, formand, Gert Nielsen, Michael Pedersen, Jens Stadum, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Ernst & Young, Odense, statsaut. revisor Peter Eilertsen