Tenax Sild A/S

Nyborg
Tenax Sild A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201720182019
Resultat før skat 4.6086.8418.009
Resultat efter skat 3.3955.1606.222
Egenkapital 59.45483.43790.652
Balancesum 118.657148.008157.310
Om virksomheden:

Tenax Sild A/S producerer forædlede fiskeprodukter i form af kvalitetssild i lage og dressing, fiskefrikadeller, pate og kaviar. Kunderne er såvel danske som udenlandske detailkæder og førende foodservice virksomheder. Tenax Sild overtog i 2015 Lykkeberg og i 2018 størstedelen af Launis. Begge komplementerede Tenax på både kunde- og produktsiden. Overtagelserne har skabt en markedslederposition i Danmark indenfor silde- og fiskefrikadelle produkter. Tenax har gennem en årrække opbygget flere anerkendte mærker, som markedsføres og sælges ind til forskellige kundesegmenter, herunder bl.a. ”Tenax”, ”Lykkeberg 1899” og ”Fiskemandens”.

Udvikling:

Efter overtagelsen af Launis' aktiviteter i 2018 har fokus været rettet mod integration og realisering af synergier mellem de to virksomheder. Virksomheden har i løbet af året samlet de centrale funktioner i Nyborg, optimeret produktionen på de to fabrikker og øget effektiviteten. Fremadrettet er det ambitionen, at den nye fælles platform skal anvendes til yderligere ekspansion både indenfor og udenfor landets grænser, samt til yderligere produktudvikling.

Beliggenhed:Nyborg
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:129
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
24,0%
Første investeringsår:2015
Direktion:Anette Ladefoged
Bestyrelse:Claus Juel-Jensen, formand, Gert Nielsen, Michael Pedersen, Jens Stadum, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Ernst & Young, Odense, statsaut. revisor Peter Eilertsen