Tenax Sild A/S

Nyborg
Tenax Sild A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201420152016
Resultat før skat 11.5309.2101.393
Resultat efter skat 8.7347.022861
Egenkapital 50.19770.49671.464
Balancesum 93.595129.918122.960
Om virksomheden:

Tenax Sild A/S producerer forædlede fiskeprodukter, i form af kvalitetssild i lager og dressinger samt fiskefrikadeller. Kunderne er såvel store danske detailkæder som førende foodservice virksomheder. Tenax Sild overtog i 2015 konkurrenten Lykkeberg, som komplementerer Tenax på både kunde- og produktsiden og har en række stærke brands i specielt detailhandlen. Overtagelsen har skabt en markedsleder position i Danmark indenfor sildeprodukter.

Tenax har gennem en årrække opbygget flere anerkendte mærker, som markedsføres og sælges ind til forskellige kundesegmenter, herunder bl.a. ”Tenax Sild”, ”Lykkeberg” og ”Fiskemandens”.

Udvikling:

Overtagelsen af Lykkeberg er gennemført og produktionen er nu samlet i Nyborg. Branchen er aktuelt præget af intensiv konkurrence grundet overkapacitet og yderligere konsolidering må forventes de kommende år. I 2017 er ny adm. direktør ansat, ny design linie er introduceret i markedet og samlet ny strategiplan udarbejdes. Fremadrettet er det ambitionen at Tenax skal udbygge sin markedsleder position gennem nye produkter samt øge sin eksportandel til nabolandene.

Beliggenhed:Nyborg
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:70
Ejerandel:Industri Udvikling IV K/S
29,1%
Første investeringsår:2015
Direktion:Anette Ladefoged
Bestyrelse:Michael Pedersen, formand, Dorrit Birch Pedersen, Marianne Okkels Skov, Henrik Thulesen
Revisor:Ernst & Young, Odense, statsaut. revisor Peter Eilertsen