Sjørring Maskinfabrik A/S (Sjørring Invest ApS)

Thisted
Skovle til grave- og læssemaskiner
Sjørring Maskinfabrik A/S (Sjørring Invest ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014 *)2015 *)2016 *)
Omsætning 213.192227.948 242.616
Resultat før skat -27.892-6.589-14.193
Resultat efter skat -25.892-6.589-14.149
Egenkapital 2.943-3.160-3.268
Balancesum 108.205107.126 115.583

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Sjørring Maskinfabrik A/S.
Om virksomheden:

Sjørring Maskinfabrik A/S er producent og leverandør af større metalemner, væsentligst grave- og læsseskovle til entreprenørmaskiner, til en række førende maskinproducenter inden for entreprenør- og mineindustrien. Udover skovle producerer Sjørring Maskinfabrik meget forskellige typer metalemner, herunder bl.a. ventilatorer. Produktionen foregår i Sjørring ved Thisted i egne bygninger med bl.a. et væsentligt antal store svejserobotter, der kan håndtere op til flere tons. Kunderne er i stort omfang multinationale koncerner og kundeforholdene er langvarige. 

Udvikling:

I 2016 er de første resultater af en fokuseret salgsindsats begyndt at vise sig i form af en række nye kunder inden for skovl-segmentet. Trods underskudsgivende drift i 2016 vurderes vendingen af virksomheden på rette spor og positiv drift forventes i 2017. Fremadrettet skal virksomhedens førende position inden for skovle udbygges gennem en fortsat målrettet salgsindsats mod dette segment.

Beliggenhed:Thisted
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:224
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
49,9%
Første investeringsår:2014
Direktion:Klaus Kalstrup
Bestyrelse:Hans Lohmann, formand, Christian Cordsen, Claus Gyrup Mølvadgaard, Henrik Heide Ottosen, Jan Tolbøll, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Aalborg, statsaut. revisorer Hans B. Vistisen og Thomas Kallehauge