Sjørring Maskinfabrik A/S

Thisted
Skovle til grave- og læssemaskiner
Sjørring Maskinfabrik A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201620172018
Omsætning 242.616265.712294.838
Resultat før skat -14.193-19.69110.208
Resultat efter skat -14.149-15.69112.208
Egenkapital -3.2684.57816.785
Balancesum 115.583104.419122.671
Om virksomheden:

Sjørring Maskinfabrik A/S er producent og leverandør af større metalemner til entreprenørmaskiner til en række førende maskinproducenter inden for entreprenør- og mineindustrien. Læsseskovle og graveskovle er de primære produkter, som andrager omkring 85% af omsætningen. Produkterne leveres hovedsageligt i EU, men bruges world-wide. Produktionen foregår i Sjørring ved Thisted i egne bygninger med bl.a. et væsentligt antal store svejserobotter, der kan håndtere op til flere tons. Kunderne er multinationale koncerner og kundeforholdene er langvarige. 

Udvikling:

Turn-around processen med bl.a. nyt produktionslayout, udfasning af produktprogrammer, øget investeringsniveau m.m. har været en succes og siden november 2017 har hver måned været overskudsgivende, og det er fortsat ind i 2019. En flot redning af virksomheden og arbejdspladserne. Sjørring har styrket sin placering som den førende europæiske leverandør af store læsseskovle til entreprenørmaskiner med store kunder som Volvo, Hitachi, Doosan og Epiroc. Virksomheden er inde i en stabil positiv udvikling og har dialog med flere af de største OEM’er i verden. For 2019 ventes en omsætning på niveau med 2018 og indtjening over 2018.

Beliggenhed:Thisted
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:258
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
46,8%
Første investeringsår:2014
Direktion:Klaus Kalstrup
Bestyrelse:Hans Lohmann, formand, Christian Cordsen, Claus Gyrup Mølvadgaard, Henrik Heide Ottosen, Ole Bojer, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Aalborg, statsaut. revisorer Hans B. Vistisen og Thomas Kallehauge