Sjørring Maskinfabrik A/S (Sjørring Invest ApS)

Thisted
Skovle til grave- og læssemaskiner
Sjørring Maskinfabrik A/S (Sjørring Invest ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2016 *)2017 *)
Omsætning 227.948 242.616265.712
Resultat før skat -6.589-14.193-19.691
Resultat efter skat -6.589-14.149-15.691
Egenkapital -3.160-3.2684.578
Balancesum 107.126 115.583104.419

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Sjørring Maskinfabrik A/S.
Om virksomheden:

Sjørring Maskinfabrik A/S er producent og leverandør af større metalemner, væsentligst grave- og læsseskovle til entreprenørmaskiner, til en række førende maskinproducenter inden for entreprenør- og mineindustrien. Udover skovle producerer Sjørring Maskinfabrik meget forskellige typer metalemner, herunder bl.a. ventilatorer, motorrammer m.m. Produktionen foregår i Sjørring ved Thisted i egne bygninger med bl.a. et væsentligt antal store svejserobotter, der kan håndtere op til flere tons. Kunderne er multinationale koncerner og kundeforholdene er langvarige. 

Udvikling:

I 2017 er de første resultater af en fokuseret salgsindsats begyndt at vise sig i form af en række nye kunder inden for skovl-segmentet. Trods underskudsgivende drift i 2017 vurderes vendingen af virksomheden på rette spor og positiv drift forventes i 2018. Fremadrettet skal virksomhedens førende position inden for skovle udbygges gennem en fortsat målrettet salgsindsats mod dette segment.

Beliggenhed:Thisted
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:238
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
46,8%
Første investeringsår:2014
Direktion:Klaus Kalstrup
Bestyrelse:Hans Lohmann, formand, Christian Cordsen, Claus Gyrup Mølvadgaard, Henrik Heide Ottosen, Ole Bojer, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Aalborg, statsaut. revisorer Hans B. Vistisen og Thomas Kallehauge