FSG Foods ApS

Svendborg
Totalleverandør af fisk og sushirelaterede produkter
FSG Foods ApS
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)
6 mdr.
2016 *)2017 *)
Resultat før skat -1.1111191.257
Resultat efter skat -1.0142041.366
Egenkapital 4.4804.6846.116
Balancesum 7.0058.843 13.949

*) FSG Foods har omlagt sit regnskabsår til kalenderåret pr. 1. juli 2015.
Om virksomheden:

FSG Foods ApS er totalleverandører af fersk og frossen fisk, tørvarer samt non-food varer til den skandinaviske sushi-branche. Selskabet sidder i dag på en betydelig del af det danske sushimarked, er etableret i Norge og er påbegyndt indtrængen på det svenske marked. Koncernen består i dag af et dansk selskab, et norsk salgsselskab samt landsdækkende lager- og logistikfunktioner i Fredericia.  

Udvikling:

Selskabet har i 2017 endnu engang realiseret den højeste omsætning i selskabets historie og væksten ser ud til fortsætte. Indtjeningen har båret præg af de gennemførte ændringer i især Norge, men de mange tiltag ser ud til at bære frugt og forventningerne til 2018 er positive.

Beliggenhed:Svendborg
Regnskabsperiode:1/1-31/12
Medarbejdere:47
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
43,3%
Første investeringsår:2014
Direktion:Jonas Schnoor
Bestyrelse:Henrik Thulesen, Thomas Meiner Jensen, Jens Peter Klausen, John Peter Lemkow, Dan Højgaard Jensen
Revisor:RevisionsFirmaet Edelbo, Svendborg, statsaut. revisor Ole Nielsen