KD Maskinfabrik A/S

Vejle
Løsninger til spildevandsrensning og spildevandsbehandling
KD Maskinfabrik A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201520162017
Resultat før skat 51-6.2111.614
Resultat efter skat 92-4.915966
Egenkapital 10.9856.07110.036
Balancesum 53.20853.84281.108
Om virksomheden:

KD Maskinfabrik A/S producerer højkvalitetsudstyr og -løsninger til spildevandsrensning samt i mindre omfang nogle specielle støbeforme til betonfabriker. Derudover har KD Maskinfabrik udviklet en speciel membran-renseteknik til anvendelse i bryggerier og hos sodavand-producenter – en teknik, der kan reducere vandforbruget betydeligt. Selskabet har gennem årtier leveret udstyr til såvel danske som internationale kunder. En stor andel af omsætningen går til eksport.   

Udvikling:

KD Maskinfabrik har en vækststrategi på plads med fokus på energieffektive løsninger til offentlige og industrielle spildevandsprojekter i udvalgte segmenter.  I 2017 er eksportstrategien begyndt at materialisere sig og der er i løbet af året modtaget betydelige eksportordrer fra specielt Mellemøsten, hvilket har skabt stor vækst i selskabet. Fremadrettet forventes yderligere vækst i takt med, at eksportstrategien udrulles og flere kundereferencer kommer til.  

Beliggenhed:Vejle
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:40
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
45,0%
Første investeringsår:2014
Direktion:Jens Krogh
Bestyrelse:David Meyer, formand, Per Krøyer Kristensen, Ronnie Møller-Thorsøe
Revisor:Deloitte, Aarhus, Statsaut. revisor Jacob Nørmark