Total Wind Group A/S

Brande
Installation, service, vedligeholdelse m.v. af vindmøller
Total Wind Group A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201520142016
Omsætning 498.982404.566358.706
Resultat før skat 7.88823.405-46.160
Resultat efter skat 5.35818.981-58.340
Egenkapital 60.52963.5257.488
Balancesum 372.337291.387257.799
Om virksomheden:

Total Wind Group A/S er en international leverandør af totalløsninger til vindmølleproducenter og vindmølleejere både on- og offshore. Firmaet tilbyder blandt andet installation, kranarbejde, service & vedligeholdelse samt salg af reservedele til vindmøller. Vingeafdelingen i firmaet udfører forebyggelse, inspektioner samt reparationer af møllevinger og er også involveret i forskningsprojekter i kraft af stor viden på området.Total Wind Group har datterselskaber i 10 lande på 3 kontinenter og servicerer således bredt geografisk.

Udvikling:

2016 var et skuffende år i Total Wind Group. Den meget betydelige travlhed i 2015 fik en række afledte negative effekter ind i 2016 ift. enkelte projekter, der ikke forløb som forventet, og en for forceret vækst i organisationen m.m. 2017 er derfor et år, hvor fokus er rettet mod de interne linjer og på succesfuld projektafvikling. Markedet for Total Wind Group vokser fortsat og virksomheden anses som et af de førende selskaber i verden på sit felt. Kundelisten omfatter de største vindmølleproducenter i verden samt flere store energiselskaber.

Beliggenhed:Brande
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:382
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
37,7%
Første investeringsår:2010
Direktion:Poul Erik Schou-Pedersen
Bestyrelse:Kurt Bering Sørensen, formand, Birger Brix, Jens Nygaard Laursen, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Deloitte, København, statsaut. revisor Jens Sejer Pedersen