Scanflavour Holding ApS

Møldrup
Funktionelle proteiner til fødevareindustrien
Scanflavour Holding ApS
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2014 *)2016 *)
Resultat før skat 31.70825.035-12.166
Resultat efter skat 24.44219.664-9.487
Egenkapital 87.37474.60177.329
Balancesum 330.030214.408449.259

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Scanflavour A/S.
Om virksomheden:

Scanflavour Holding ApS producerer funktionelle proteiner til fødevareindustrien ud af svær fra grise. Selskabet er blandt de største i verden på dette område. Selskabet råder over et flot og moderne produktionsanlæg i Møldrup, og der er investeret betydeligt i optimering og videreudvikling af virksomhedens forretnings- og produktionsprocesser. Selskabet sælger sine produkter over hele verden.  

Udvikling:

Siden Industri Udviklings investering i Scanflavour har udviklingen været præget af tilfredsstillende vækst i såvel afsætning som indtjening. 2014 og 2015 bar præg af uroligheder i Rusland og Ukraine, men selskabet klarede sig fornuftigt gennem dette. I 2015/2016 igangsatte man byggeri af nye produktionsfaciliteter til en række nye produkter. Det nye anlæg har været betydeligt dyrere og mere tidskrævende at få etableret end først antaget, hvilket afspejler sig i 2016 resultatet. Det er fortsat forventningen, at man inden for få år vil realisere en betydelig stigning i såvel omsætning som resultat.

Beliggenhed:Møldrup
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:96
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
25,7%
Første investeringsår:2012
Direktion:Henrik Halskov
Bestyrelse:Birger Brix, formand, Henrik Halskov, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Aarhus, statsaut. revisorer Tom B. Lassen og Christian Jøker