Omni Technical Solutions A/S

København/Dubai
Autoværksteder og udlejning af kørende materiel
Omni Technical Solutions A/S
Uddrag af årsrapport (t.USD.) 20172018 *)2019 *)
Omsætning 179.794143.718203.336
Resultat før skat 8.1367661.590
Resultat efter skat 7.6846111.330
Egenkapital 23.93422.62623.429
Balancesum 73.26269.74688.393

*) Tallene er for den fortsættende aktivitet.
Om virksomheden:

Omni Technical Solutions A/S er moderselskab for Automotive Management Services (AMS).
AMS har hjemsted i Dubai, og er den førende udbyder af flådestyring og værkstedsydelser til internationale firmaer og organisationer, der primært opererer i udviklingslande og i verdens ”brændpunkter”. Selskabet er pt. repræsenteret i Mellemøsten, Somalia, Algier og Afghanistan og servicerer mere end 110.000 køretøjer. Afghanistan er for tiden det vigtigste forretningssted, hvor AMS har en aftale med de afghanske sikkerhedsstyrker om servicering af deres vognpark.

Udvikling:

Omni har i 2019 haft en flot udvikling i omsætningen. Resultatet er dog påvirket af advokatomkostninger vedr. igangværende undersøgelser af de amerikanske myndigheder. Den største omsætning er fortsat i Afghanistan, men omsætningen i Afrika og Mellemøsten øges markant. Omni vandt i 2019 en større femårig kontrakt med FN om servicering af deres flåde af køretøjer i Somalia. Kombineret med kontrakten i Afghanistan sikrer Omnis omsætning og indtjening i de kommende år. Omni er i færd med at flytte fokus fra servicering af rullende materiel til at være servicevirksomhed for alle typer af virksomhed i tredje lande, hvor det er vanskeligt at operere. Til det formål er ledergruppen udvidet og opkvalificeret, så Omni fremstår som en veldrevet serviceorganisation.

Beliggenhed:København/Dubai
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:3513
Ejerandel:Industri Udvikling II K/S
48,8%
Første investeringsår:2007
Direktion:Andrew Robertson
Bestyrelse:Mikael Konnerup, formand, Martin Rasmussen, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Odense, statsaut. Revisor Søren Smedegaard Hvid