KVM Industrimaskiner (KVM Invest ApS)

Kjellerup
Betonvare- og asfaltanlæg
KVM Industrimaskiner (KVM Invest ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2013/14 *)2014/15 *)2015/16 *)
Resultat før skat 8.17711.219-659
Resultat efter skat 6.2378.833-203
Egenkapital 45.28554.82738.979
Balancesum 76.46398.58492.786

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet KVM Industrimaskiner A/S.
Om virksomheden:

KVM Industrimaskiner A/S fremstiller og sælger betonvare- og asfaltanlæg i hele verden og har datterselskaber i Sverige, Tyskland, England og USA. Samling af maskiner og anlæg sker i Danmark, mens enkeltdele fremstilles hos underleverandører i Danmark og udlandet, primært Polen. Al produktudvikling og konstruktion udføres i Kjellerup. KVM Industrimaskiner afsætter størstedelen af sine asfaltprodukter i Skandinavien med en væsentlig markedsandel i dette område. Betonfliseanlæg sælges i et stort geografisk område. Pt. er England, Sverige og Mellemøsten de vigtigste markeder. Anlæggene sælges via såvel egne sælgere som agenter.

Udvikling:

KVM Industrimaskiner er i en god udvikling på trods af det tilsyneladende negative resultat i 2016. Resultatet er stærkt påvirket af en tabt retssag anlagt mod selskabet for mere end 8 år siden og som der ikke var hensat til. På markederne er der godt gang i aktiviteten, som betyder at salget af service- og reservedele er større end i mange år. I 2016/17 ventes et resultat på niveau med 2014/15.

Beliggenhed:Kjellerup
Regnskabsperiode:1/11 – 31/10
Medarbejdere:134
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
50,0%
Første investeringsår:2011
Direktion:Erik Petersen
Bestyrelse:Jesper B. Rasmussen, formand, René Rosenlund Fjellerup, Allan Laursen, Hans Kristian Nielsen, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Deloitte, Aarhus, statsaut. revisorer Henrik Vedel og Flemming Ravnsbæk