KVM Industrimaskiner (KVM Invest ApS)

Kjellerup
Betonvare- og asfaltanlæg
KVM Industrimaskiner (KVM Invest ApS)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2016/17 *)2014/15 *)2015/16 *)
Resultat før skat 8.73011.219-659
Resultat efter skat 6.9728.833-203
Egenkapital 45.84054.82738.979
Balancesum 97.59498.58492.786

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet KVM Industrimaskiner A/S.
Om virksomheden:

KVM Industrimaskiner A/S fremstiller og sælger betonvare- og asfaltanlæg i hele verden og har datterselskaber i Sverige, Tyskland, England og USA. Samling af maskiner og anlæg sker i Danmark, mens enkeltdele fremstilles hos underleverandører i Danmark og udlandet, primært Polen. Al produktudvikling og konstruktion udføres i Kjellerup. KVM Industrimaskiner afsætter størstedelen af sine asfaltprodukter i Skandinavien med en væsentlig markedsandel i dette område. Betonfliseanlæg sælges i et stort geografisk område. Pt. er England, Sverige og Mellemøsten de vigtigste markeder. Anlæggene sælges via såvel egne sælgere som agenter.

Udvikling:

KVM Industrimaskiner er i en god udvikling. På markederne er der godt gang i aktiviteten, som betyder at salget af service- og reservedele er større end i mange år. I 2016/17 er selskabet tilbage på den normale indtjening efter forrige år, der var påvirket af en tabt retssag. I 2017/18 ventes fremgang i såvel omsætning som indtjening. 

Beliggenhed:Kjellerup
Regnskabsperiode:1/11 – 31/10
Medarbejdere:134
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
50,0%
Første investeringsår:2011
Direktion:Erik Petersen
Bestyrelse:Jesper B. Rasmussen, formand, René Fjellerup, Allan Laursen, Hans Kristian Nielsen, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Deloitte, Aarhus, statsaut. revisorer Henrik Vedel og Flemming Ravnsbæk