Jyden Bur A/S

Holstebro
Staldinventar
Jyden Bur A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201520162017
Resultat før skat 6542.0024.799
Resultat efter skat 6181.5293.260
Egenkapital 33.14735.39130.618
Balancesum 89.36884.54393.041
Om virksomheden:

Jyden Bur A/S er en af Europas største totalleverandører af staldløsninger til kvæg- og svinestalde. Derudover har Jyden nogle nicheprodukter til får- og fjerkræsektoren. Gennem de seneste år har Jyden udvidet sit geografiske markedsområde samt udviklet et stærkt og omfattende produktprogram, der kan afdække de forskellige kundebehov. Danmark, Tyskland og Skandinavien er primære markeder, men Jyden har også et kontinuerligt, globalt fokus. Jyden har salgs- og repræsentationskontorer i Danmark, Sverige, Ukraine og Kina. 

Udvikling:

Jyden havde en positiv udvikling i 2017, med høj vækst i aktivitet og resultat. Der har været fremgang på de fleste markeder, og en investering i et nyt salgsselskab i Kina har givet flere store ordrer. Der er et lovende vækstpotentiale for salg af Jydens totalløsninger på det kinesiske marked. I 2018 ventes en betydelig fremgang i såvel omsætning som resultat.

Beliggenhed:Holstebro
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:103
Ejerandel:Industri Udvikling II K/S
32,6%
Første investeringsår:2008
Direktion:Jens Agergaard
Bestyrelse:Niels Dengsø Jensen, formand, Jens Agergaard, Svend Vang Kristensen, Peter Kirk Larsen, Tommy Sørensen, Lars Blavnsfeldt
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Holstebro, statsaut. revisor Poul Spencer Poulsen og Hans Jørgen Andersen