Jyden Bur A/S

Holstebro
Staldinventar
Jyden Bur A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201420152016
Resultat før skat 1.5236542.002
Resultat efter skat 1.0526181.529
Egenkapital 36.12633.14735.391
Balancesum 88.66689.36884.543
Om virksomheden:

Jyden Bur A/S er en af Europas største totalleverandører af staldløsninger til kvæg- og svinestalde. Derudover har Jyden nogle nicheprodukter til får- og fjerkræsektoren. Gennem de seneste år har Jyden udvidet sit geografiske markedsområde samt udviklet et stærkt og omfattende produktprogram, der kan afdække de forskellige kundebehov. Danmark, Tyskland og Skandinavien er primære markeder, men Jyden har også et kontinuerligt, globalt fokus. Jyden har salgs- og repræsentationskontorer i Danmark, Sverige, Tyskland, Ukraine og Kina. 

Udvikling:

Jyden har specielt i sidste del af 2016 haft en positiv udvikling, der er fortsat i 2017. Dansk landbrug er igen begyndt at investere i produktionskapacitet, i Østeuropa udvikler markedet sig også godt og selskabet har sammen med IFU oprettet et salgsselskab i Kina med forventning om at sælge staldløsninger på det kinesiske marked. I 2017 ventes en betydelig fremgang i såvel omsætning som resultat. 

Beliggenhed:Holstebro
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:96
Ejerandel:Industri Udvikling II K/S
32,6%
Første investeringsår:2008
Direktion:Jens Agergaard
Bestyrelse:Niels Dengsø Jensen, formand, Jens Agergaard, Svend Vang Kristensen, Peter Kirk Larsen, Tommy Sørensen, Lars Blavnsfeldt
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Holstebro, statsaut. revisor Poul Spencer Poulsen og Hans Jørgen Andersen