Euro Therm A/S

Tranbjerg
Fjernvarmeanlæg
Euro Therm A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015/162016/172017/18
Resultat før skat 13.21516.2422.912
Resultat efter skat 10.30412.5552.546
Egenkapital 18.17418.72911.722
Balancesum 49.56888.12429.994
Om virksomheden:

Euro Therm Invest A/S er moderselskab for Euro Therm A/S, som leverer biomasse-fyrede fjernvarmeanlæg og anlæg til industriel opvarmning. Selskabet er blandt de førende spillere inden for branchen. Typiske anlægsstørrelser er fra 500 kW - 20 MW, og opgaverne spænder over alt fra renoveringer af eksisterende anlæg til at varetage total-entrepriser på nye anlæg. Euro Therm er en projekt- og udviklingsvirksomhed med en service- og montageafdeling. Produktionen er valgt outsourcet til en række danske underleverandører. Salget sker i overvejende grad på det danske marked, men det svenske marked er under opbygning.

Udvikling:

Euro Therm har i 2018 været igennem en vanskeligere periode med færdiggørelsen af selskabets hidtil største projekt, der ikke har givet det sædvanlige dækningsbidrag. Indtjeningen er derfor reduceret. Samtidig er dansk energipolitik ændret i en retning, så der satses mere på varmepumper fremfor halm og flis. Der vil dog fortsat blive opført biobaserede fjernvarmeværker.

Beliggenhed:Tranbjerg
Regnskabsperiode:1/5 – 30/4
Medarbejdere:18
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
50,0%
Første investeringsår:2010
Direktion:Jan Depenau
Bestyrelse:Lars Blavnsfeldt, formand, Jan Depenau, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Beierholm, Odense, statsaut.revisor Henrik Welinder