Euro Therm Invest A/S

Tranbjerg
Fjernvarmeanlæg
Euro Therm Invest A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015/16 *)2016/17 *)2017/18 *)
Resultat før skat 13.21516.2422.912
Resultat efter skat 10.30412.5552.546
Egenkapital 18.17418.72911.722
Balancesum 49.56888.12429.994

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Euro Therm A/S.
Om virksomheden:

Euro Therm Invest A/S er moderselskab for Euro Therm A/S, som leverer biomasse-fyrede fjernvarmeanlæg og anlæg til industriel opvarmning. Selskabet er blandt de førende spillere inden for branchen. Typiske anlægsstørrelser er fra 500 kW - 20 MW, og opgaverne spænder over alt fra renoveringer af eksisterende anlæg til at varetage total-entrepriser på nye anlæg. Euro Therm er en projekt- og udviklingsvirksomhed med en service- og montageafdeling. Produktionen er valgt outsourcet til en række danske underleverandører. Salget sker i overvejende grad på det danske marked, men det svenske marked er under opbygning.

Udvikling:

2017/18 regnskabet blev påvirket af, at selskabet færdiggjorde det største anlæg, det har udført. Det gav en del lærepenge og medførte et meget lavere resultat end forventet. Med regeringens nye energiudspil forventes en vækst i investeringer i biomasse-fjernvarmeanlæg.

Beliggenhed:Tranbjerg
Regnskabsperiode:1/5 – 30/4
Medarbejdere:18
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
50%
Første investeringsår:2010
Direktion:Jan Depenau
Bestyrelse:Lars Blavnsfeldt, formand, Jan Depenau, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Beierholm, Odense, statsaut.revisor Henrik Welinder