Euro Therm Invest A/S

Tranbjerg
Fjernvarmeanlæg
Euro Therm Invest A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014/15 *)2015/16 *)2016/17 *)
Resultat før skat 12.43513.21516.242
Resultat efter skat 9.70010.30412.555
Egenkapital 12.48118.17418.729
Balancesum 30.55149.56888.124

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Euro Therm A/S.
Om virksomheden:

Euro Therm Invest A/S er moderselskab for Euro Therm A/S, som leverer biomasse-fyrede fjernvarmeanlæg og anlæg til industriel opvarmning. Selskabet er blandt de førende spillere inden for branchen. Typiske anlægsstørrelser er fra 500 kW - 20 MW, og opgaverne spænder over alt fra renoveringer af eksisterende anlæg til at varetage total-entrepriser på nye anlæg. Euro Therm er en projekt- og udviklingsvirksomhed med en service- og montageafdeling. Produktionen er valgt outsourcet til en række danske underleverandører. Salget sker i overvejende grad på det danske marked, men det svenske marked er under opbygning.  

Udvikling:

Euro Therm har fortsat den gode udvikling fra de foregående år. Selskabet har i 2017 opført sin hidtil største ordre med opførelse af et anlæg i Brønderslev. Virksomheden styrker således sin position på det danske marked samtidig med, at den har opnået høj anerkendelse på det svenske marked. 

Beliggenhed:Tranbjerg
Regnskabsperiode:1/5 – 30/4
Medarbejdere:19
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
50%
Første investeringsår:2010
Direktion:Jan Depenau
Bestyrelse:Lars Blavnsfeldt, formand, Jan Depenau, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Beierholm, Odense, statsaut.revisor Henrik Welinder