EM-fiberglas a/s

Hornsyld
Glasfiberproduktion
EM-fiberglas a/s
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201520162017
Resultat før skat 3.1341.7074.028
Resultat efter skat 2.3761.3303.155
Egenkapital 15.03621.73324.888
Balancesum 73.37180.515106.758
Om virksomheden:

EM-fiberglas a/s udvikler og producerer glasfiber- og epoxyemner til bl.a. vindmølleindustrien, bilindustrien, samt andre industrier/kunder, hvor der er fokus på performance, kvalitet og finish. Selskabet leverer produkter til kunder i hele Europa, dog primært til Danmark og Tyskland.

Udvikling:

EM-fiberglas er i en omstillingsproces, hvor stor afhængighed af vindmølleindustrien mindskes ved omlægning af virksomheden til i højere grad at fokusere på bilindustrien. Det vil samtidig hæve virksomhedens automatiseringsgrad og dermed sikre eksistensen som dansk baseret producent. Omlægningen gennemføres med stor dygtighed af ledelse og personale. Indtil omlægningen er gennemført må forventes resultater i niveau med 2017-resultatet.

Beliggenhed:Hornsyld
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:88
Ejerandel:Industri Udvikling A/S
50,0%
Første investeringsår:2010
Direktion:Jørgen Ove Jensen
Bestyrelse:Christian Cordsen, formand, Helle Finderup Jensen, Henrik Steen Jensen, Alex Kent Jersild, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Vejle, statsaut. revisor Lars Koudal Jensen