EM-fiberglas a/s

Hornsyld
Glasfiberproduktion
EM-fiberglas a/s
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 201420152016
Resultat før skat 7.6313.1341.707
Resultat efter skat 5.7292.3761.330
Egenkapital 12.66015.03621.733
Balancesum 73.19673.37180.515
Om virksomheden:

EM-fiberglas a/s udvikler og producerer glasfiberemner til bl.a. vindmølleindustrien, bilindustrien samt andre industrier/kunder, hvor der er fokus på performance, kvalitet og finish. Selskabet leverer produkter til kunder i hele Europa, dog primært til Danmark og Tyskland.

Udvikling:

EM-fiberglas er i en omstillingsproces, hvor stor afhængighed af vindmølleindustrien mindskes ved omlægning af virksomheden til i højere grad at fokusere på bilindustrien. Det vil samtidig hæve virksomheden automatiseringsgrad og dermed sikre eksistensen som dansk baseret producent. Omlægningen gennemføres med stor dygtighed af ledelse og personale. Indtil omlægningen er gennemført må forventes resultater i niveau med 2016-resultatet.

Beliggenhed:Hornsyld
Regnskabsperiode:1/1 - 31/12
Medarbejdere:88
Ejerandel:Industri Udvikling A/S
50,0%
Direktion:Jørgen Ove Jensen
Bestyrelse:Christian Cordsen, formand, Helle Finderup Jensen, Henrik Steen Jensen, Jørgen Kjær Jacobsen, Alex Kent Jersild, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, Vejle, statsaut. revisor Lars Koudal Jensen