Despec Nordic-koncernen

Lynge
Despec Nordic-koncernen
Uddrag af årsrapport (t.EUR.) 2017 *)2015 *)2016 *)
Omsætning 153.163190.387165.590
Resultat før skat -753.9722.157
Resultat efter skat -1262.9791.614
Egenkapital 12.14713.48913.463
Balancesum 36.99538.12138.411

*) Tallene hidrører fra driftselskabet Despec Nordic Holding A/S.
Om virksomheden:

Neos Invest A/S er moderselskab for Despec Nordic Holding A/S, som forestår handel og distribution af forbrugsstoffer, ergonomi- og it-tilbehør, printere, kontorartikler og små kontormaskiner til forhandlerleddet på det nordiske marked. Despec er den største distributør på sit felt i Norden, og driver aktiviteterne gennem fire datterselskaber i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland samt en filial på Island. Koncernen har hovedsæde i Danmark, hvorfra flere centrale funktioner varetages. Despec har autoriseret distributør status hos alle betydende producenter og betjener mere end 4.000 forhandlere i Norden fordelt mellem BtB og BtC kanalen.

Udvikling:

Selskabet har realiseret et resultat i 2017 under tidligere tiders niveau, hvilket især skyldes tabet af to større kunder. Med store investeringer i sammenflytning af to lagre i Sverige, etablering af et nyt og mere effektivt lagerstyringssystem, introduktion af nyt nordisk produkt-informationssystem samt endelig en ny web-platform står selskabet dog fortsat særdeles stærkt inden for sit forretningssegment. Der forventes et forbedret resultat i 2018.

Beliggenhed:Lynge
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:156
Ejerandel:Industri Udvikling II K/S
40,0%
Første investeringsår:2006
Direktion:Michael Voll
Bestyrelse:Jens Josefsen, formand, Torkil N. Jensen, Michael Voll, Thomas Sterlet, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Ernst & Young, København, statsaut. revisorer Ole Hedemann og Anders Flymer-Dindler