Minkpapir A/S (DMP Partners A/S)

Holstebro
Maskiner og forbrugsvarer til minkbranchen og industrien
Minkpapir A/S (DMP Partners A/S)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014 *)2015 *)2016 *)
Resultat før skat 9.3818.8775.293
Resultat efter skat 7.7947.9585.054
Egenkapital 37.48344.75249.783
Balancesum 120.801124.686127.208

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Minkpapir A/S.
Om virksomheden:

DMP Partners A/S er moderselskab for Minkpapir A/S og PAL-Cut A/S. Minkpapir udvikler og fremstiller papirvarer og produktionsudstyr til minkbranchen og industrien. Indledt med opfindelser af nye taneposer, papir– og plastprodukter til minkbranchen har selskabet formået at placere sig som den førende leverandør af automatiseringer og koncepter til minkbranchen. PAL-Cut A/S har udviklet den fuldautomatiske PAL-Cut ark-dispenser, der afskærer og placerer mellemlægsark ved palletering af varer (food såvel som non-food), samt et skridsikkert mellemlægspapir. Kunderne inkluderer bl.a. Kellogg’s, Kraft Foods og Arla Foods.

Udvikling:

Minkpapir har i 2016 fortsat investeret ganske kraftigt i udvikling af nye produkter til mink-skindbehandling.  Disse er primo 2017 introduceret på markedet, og er blevet godt modtaget. Resultatet i 2016 er dog påvirket af minkbranchens lavkonjunktur med lave priser på skind og sygdom i mange besætninger. PAL-Cut fortsætter med at vokse, primært på eksportsiden, og denne ekspansion forventes at fortsætte i 2017.

Beliggenhed:Holstebro
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:41
Ejerandel:Industri Udvikling II K/S
37,8%
Første investeringsår:2007
Direktion:Rudi Pedersen
Bestyrelse:Henrik Thulesen, formand, Anders Obel, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Krøyer Pedersen, Holstebro, statsaut. revisor Henrik Holm