Minkpapir A/S (DMP Partners A/S)

Holstebro
Maskiner og forbrugsvarer til minkbranchen og industrien
Minkpapir A/S (DMP Partners A/S)
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2016 *)2017
Resultat før skat 8.8775.2931.580
Resultat efter skat 7.9585.0541.869
Egenkapital 44.75249.78348.329
Balancesum 124.686127.208131.236

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Minkpapir A/S.
Om virksomheden:

DMP Partners A/S er moderselskab for Minkpapir A/S og Pal-Cut A/S. Minkpapir udvikler og fremstiller papirvarer og produktionsudstyr til minkbranchen. Palcut omtales under et særskilt afsnit.
Minkpapir etablerede sig i Struer i 1987 med udgangspunkt i en automatiseret produktion af papirsposer til taning af mink. I 1991 flyttede virksomheden til sin nuværende adresse i Borbjerg nær Holstebro. Fra det oprindelige udgangspunkt med fremstilling af papirvarer til minkbranchen, har Minkpapir udviklet sig til at være en højt specialiseret, og moderne virksomhed, med en bred vifte af produkter og maskiner til efterbehandling af mink. Selskabet har en verdensmarkedsandel på 69% inden for produktsegmentet.

Udvikling:

Minkbranchen skifter ofte mellem lav- og højkonjunktur, hvor Minkpapir har oplevet meget stor indtjening på toppen og vanskeligheder for at holde et positivt resultat som konjunkturerne er i øjeblikket. Senest har Minkpapir lanceret FIX 3 produktserien, som - på trods af lav konjunktur i mink branchen - dog er blevet vel modtaget.

Beliggenhed:Holstebro
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:45
Ejerandel:Industri Udvikling II K/S
37,8%
Første investeringsår:2007
Direktion:Rudi Pedersen
Bestyrelse:Henrik Thulesen, formand, Anders Obel, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Krøyer Pedersen, Holstebro, statsaut. revisor Henrik Holm