Dan-Iso Holding A/S

Haubro
Isoleringsmateriale
Dan-Iso Holding A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2016 *)2014 *)
Resultat før skat 1.7712.9941.674
Resultat efter skat 1.3662.3431.275
Egenkapital 4.5074.8505.641
Balancesum 11.09810.83112.533

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Dan-Iso A/S.
Om virksomheden:

Dan-Iso Holding A/S er moderselskab for Dan-Iso A/S, der som underleverandør producerer og sælger isoleringsmaterialer. Produktionen består væsentligst af halvskåle, rysteskum m.v. til primært præ-isolerede fjernvarmerør. Kunderne er beliggende i Danmark og landene omkring.

Udvikling:

Aktivitetsniveauet for Dan-Iso har i 2016 været lidt over det foregående år med et forbedret driftsresultat til følge. For at udvide produktpaletten har selskabet investeret i en CNC-maskine og er i gang med salgsindsatsen, hvilket skal øge salget af bearbejdede blokskums-produkter. Der er således etableret grundlag for højere aktivitetsniveau, hvilket da også forventes. 

Beliggenhed:Haubro
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:11
Ejerandel:Industri Udvikling II K/S
50,0%
Første investeringsår:2005
Direktion:Fin Højgaard
Bestyrelse:Torben Svendsen, formand, Karsten Bo Due, Lars Blavnsfeldt
Revisor:Deloitte, Viborg, statsaut. revisor Kenneth Biirsdahl