C&H System A/S

Næstved
Håndterings- og pakkeanlæg
C&H System A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2016/172017/182018/19
Resultat før skat 1.4686.4963.929
Resultat efter skat 1.1895.0423.066
Egenkapital 14.46421.10621.672
Balancesum 49.71550.92279.127
Om virksomheden:

C&H System A/S producerer skræddersyede håndterings- og pakkeanlæg til tunge materialer i industrien med særligt fokus på papir-, folie- og isoleringsindustrien. Selskabet leverer derudover håndteringsanlæg til biomasseindustrien (halmfyrede kraftværker og halmbaserede bioethanolfabrikker). Globalt set har C&H System leveret mere end 800 komplette installationer over de sidste fem årtier. C&H System har historisk haft en lang række store, internationale kunder.

Udvikling:

C&H System har i 2019/20 fortsat udviklingen fra de seneste år med fokus på såvel investering i organisationen internt, som løbende udvikling af nye kundesegmenter. 

Beliggenhed:Næstved
Regnskabsperiode:1/7 – 30/6
Medarbejdere:66
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
33,0%
Første investeringsår:2012
Direktion:Niels Frost Nielsen, John Thrane Nielsen, Christian Weinreich
Bestyrelse:David Meyer, formand, Mogens Rud, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Deloitte, København, statsaut. revisorer Torben Skov og Lars Rynord