C&H System A/S

Næstved
Håndterings- og pakkeanlæg
C&H System A/S
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014/152015/162016/17
Resultat før skat -7.5084021.468
Resultat efter skat -5.7893301.189
Egenkapital 12.94513.27514.464
Balancesum 58.14850.23949.715
Om virksomheden:

C&H System A/S producerer skræddersyede håndterings- og pakkeanlæg til tunge materialer i industrien med særligt fokus på papir-, folie- og isoleringsindustrien. Selskabet har derudover opbygget et nyt forretningsområde med håndteringsanlæg til biomasseindustrien (halmfyrede kraftværker og halmbaserede bioethanolfabrikker). Globalt set har C&H System leveret mere end 800 komplette installationer over de sidste fem årtier. C&H System har historisk haft en lang række store, internationale kunder.

Udvikling:

C&H System har i 2016/17 fortsat den positive udvikling fra 2015/16. Det lykkedes ikke at vinde de forventede ordrer i perioden, hvorfor omsætningen blev lavere end forventet, men interessen og aktiviteten i markedet er på et højt niveau.
C&H System blev i 2017 ISO9001 og SMETA certificeret. Selskabet udvidede i 2017 sit forretningsområde med en serviceorganisation, som vil komme til at udgøre en stabil basisforretning, sikre et tættere samarbejde med kunderne og øge antallet af potentielle kunder.

Beliggenhed:Næstved
Regnskabsperiode:1/7 – 30/6
Medarbejdere:51
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
33,0%
Første investeringsår:2012
Direktion:Helle Høst-Madsen, John Thrane Nielsen, Christian Weinreich
Bestyrelse:David Meyer, formand, Mogens Rud, Dan Højgaard Jensen
Revisor:Deloitte, København, statsaut. revisor Torben Skov