Borch Textile Holding ApS

Slagelse
Arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier
Borch Textile Holding ApS
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2015 *)2016 *)2017 *)
Resultat før skat 3.3207.3034.056
Resultat efter skat 2.7886.3883.020
Egenkapital 15.56622.03023.928
Balancesum 53.18878.61453.126

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Borch Textile Group A/S.
Om virksomheden:

Borch Textile Holding ApS er moderselskab for Borch Textile Group A/S. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge og Sverige. Borch koncernen producerer og sælger arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier og er blandt Nordens førende inden for branchen. Slutkunderne findes primært inden for sundhedssektoren, plejesektoren, industrien samt hotel- og restaurationsbranchen.

Udvikling:

Koncernen har fastholdt sin position som markedsleder på selskabernes primære nationale markedssegment. Styrkelse af selskabernes markedsandele på øvrige markedssegmenter er fortsat i 2017. Således har selskaberne i 2017 vundet udbud og ordrer på øvrige markedssegmenter, der samlet styrker koncernens markedsposition. 

Beliggenhed:Slagelse
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:118
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
37,5%
Første investeringsår:2013
Direktion:Ulrich Mosegaard
Bestyrelse:Henrik Thulesen, formand, Ulrich Mosegaard, Preben Ritter, Dan Højgaard Jensen
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Slagelse, statsaut. revisorer Brian Petersen og Jesper Ehlers