Borch Textile Holding ApS

Slagelse
Arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier
Borch Textile Holding ApS
Uddrag af årsrapport (t.kr.) 2014 *)2015 *)2016 *)
Resultat før skat 6.6253.3207.303
Resultat efter skat 5.6072.7886.388
Egenkapital 17.45915.56622.030
Balancesum 43.18453.18878.614

*) Tallene hidrører fra driftsselskabet Borch Textile Group A/S.
Om virksomheden:

Borch Textile Holding ApS er moderselskab for Borch Textile Group A/S, som producerer og sælger arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier og er blandt Nordens førende inden for branchen. Slutkunderne findes primært inden for sundhedssektoren, industrien samt hotel- og restaurationsbranchen. Produktionsselskabet er beliggende i Polen. Herudover er der datterselskaber i Sverige og Norge. Borch Textile Group overtog i 2015 Jyden Workwear A/S, som producerer arbejdstøj til især kommuner.

Udvikling:

I 2016 er den positive udvikling i Borch Textile Group fortsat. Selskabet har cementeret sin position som markedsleder inden for sygehusbeklædning i Danmark og har fået integreret Jyden Workwear A/S, således at man nu også er en betydelig spiller inden for kommunesektoren i Danmark. Det svenske datterselskab udvikler sig fortsat positivt med en lang række vundne udbud i især kommunesektoren og med en række nye tiltag til vækst i sygehussektoren. Det norske datterselskab fortsætter med at realisere positive resultater indenfor især hospitals- og hotelsektoren.

Beliggenhed:Slagelse
Regnskabsperiode:1/1 – 31/12
Medarbejdere:131
Ejerandel:Industri Udvikling III K/S
37,5%
Første investeringsår:2013
Direktion:Ulrich Mosegaard
Bestyrelse:Henrik Thulesen, formand, Ulrich Mosegaard, Preben Ritter, Dan Højgaard Jensen
Revisor:PricewaterhouseCoopers, Slagelse, statsaut. revisorer Brian Petersen og Jesper Ehlers