Vi gør ikke som de andre

Industri Udviklings arbejdsproces
Industri Udvikling får årligt mange henvendelser, der præsenterer en investeringsmulighed. Nogle er særdeles gennemarbejdede investeringsprospekter, andre præsenteres som ideer i en telefonsamtale.

Industri Udvikling besøger på et år 40-60 virksomheder. Virksomheden præsenterer sig selv, og dens situation og muligheder diskuteres, hvilket danner baggrund for en drøftelse af, om parterne kan finde sammen om at videreudvikle virksomheden.

Efter det første besøg gives en tilbagemelding ofte inden for en uge, når drøftelserne har været vurderet positivt. Tilbagemeldingen omhandler gerne modeller for, hvorledes en kapitaltilførsel kan ske, samt hvilke væsentlige forudsætninger, disse modellers ikrafttræden hviler på.

Industri Udvikling foretager sjældent en formel due diligence før en investering. Der foretages i stedet en generel gennemgang, vurdering og diskussion af virksomheden, dens historie og dens potentiale. Mere betydningsfulde og/eller risikofyldte områder udsættes naturligvis for en grundigere vurdering.  

Selve vurderingen af virksomheden og dens potentiale foretages af Industri Udviklings medarbejdere, da det er i denne mere tætte dialog, at Industri Udvikling lærer virksomheden at kende.


Exits
Der er ikke sat faste tidsrammer for, hvor længe en virksomhed skal forblive i Industri Udviklings ejerskab.

Generelt kan det siges, at når en virksomhed ikke længere udvikler sig, eller når Industri Udvikling ikke længere kan tilføre selskabet noget, er det på tide, at der sker afhændelse.

Der kan være tale om salg af hele virksomheden, eller kun salg af Industri Udviklings ejerandel.

Nedenfor findes link til en artikel, som illustrerer Industri Udviklings metode.

Pdficon

Det afgørende er at vinde ejerlederens respekt.
(Industri Udvikling Præsentation 2016/17)

 

 

Ring gerne

og få en uformel snak med os. Så kan vi evt. tage et kaffemøde, hvis begge parter finder det interessant at gå videre.  Se under menuen Kontakt.

Vi får fortsat et meget stort antal henvendelser med investeringscases, hvor man leder efter en minoritetsinvestor.

I de kommende år forventes fortsat en investeringsaktivitet med 4-6 nyinvesteringer om året.