Industri Udvikling

Industri Udviklings ambition er at være den foretrukne finansielle samarbejdspartner for dygtige og ambitiøse ejerledere i danske virksomheder (MMVs) med et betydeligt vækstpotentiale.

I Industri Udvikling har vi siden 1994 investeret i mindre og mellemstore danske ejerledede virksomheder - altid som minoritetsaktionær.

Vi er den kapitalfond i Danmark, der har lavet flest investeringer, haft flest exits og har den største portefølje af selskaber. Gennem årene er det blevet til 140 investeringer i en lang række forskellige brancher.

Årsagerne til, at vi bliver inviteret indenfor, er forskellige – men vi bliver bragt i spil i rigtig mange af de tilfælde, hvor der er behov for ansvarlig kapital, uden at man ønsker at afgive en majoritetspost til en ny medinvestor.

I hver eneste case er der en grundlæggende parameter, der skal være på plads: at der er et ønske fra ejerlederen om at få en ligeværdig partner med ombord. Begge parter skal kunne se mulighederne i et fælles ejerskab og et tæt samarbejde omkring videreudviklingen af selskabet.

Vi går aldrig ind som majoritetsaktionær. Det er bevidst.

Vi lever af at investere i dygtige og ambitiøse ejerledere, som evner at udvikle de selskaber, vi investerer i. Derfor giver det også mest mening for os, at ledelsen har en betydelig ejerandel og har stor frihed til at drive selskabet.

Industri Udvikling:

 • investerer primært i danske B2B-fokuserede virksomheder med en omsætning på typisk ca. 75 mio.kr. - 500 mio.kr. og et EBITDA på mellem 10 mio.kr. - 40 mio.kr.
 • er aldrig majoritetsaktionær
 • investerer ikke i opstartsvirksomheder
 • investerer ikke i kriseramte virksomheder / turn arounds
 • har en lang referenceliste; investeret i 140 selskaber siden 1994
 • har få og meget erfarne medarbejdere 
 • arbejder ubureaukratisk
 • har en hurtig beslutningsproces
 • udfører selv de nødvendige analyser og undersøgelser
 • bidrager via bestyrelsesarbejdet og løbende dialog til selskabets drift
 • finder en dygtig ledelse afgørende, da vi ikke deltager i de daglige driftsaktiviteter
 • finder det vigtigt, at direktionen er betydende medejer

Forretningsgrundlag / investeringsområde
Industri Udvikling investerer primært i danske B2B-fokuserede virksomheder med en omsætning på typisk ca. 75 mio.kr. - 500 mio.kr. og et EBITDA på mellem 10 mio.kr. - 40 mio.kr. Der investeres ikke i opstartsvirksomheder og ikke i turn around cases.

Industri Udvikling er aldrig majoritetsaktionær.

Industri Udvikling anser det for vigtigt for virksomhedens udvikling, at direktionen er betydende medejer.

Investeringens størrelse
Industri Udviklings initialinvestering vil typisk være i niveauet 10-50 mio. kr., for hvilket Industri Udvikling opnår en ejerandel på 25-50 pct. Industri Udvikling kan eventuelt etablere samarbejde med andre investorer, hvis investeringsbehovet er større.

Investeringsfokus
Industri Udvikling investerer i forbindelse med behov for kapital til:

 • MBO/MBI/GENERATIONSSKIFTE til en ansat ledelse, til en ekstern ledelse, eller til et familiemedlem, hvor der mangler kapital til at gennemføre ejerskiftet
 • VÆKSTCASES, som skal finansieres, både organisk vækst og opkøb
 • DELKAPITALISERING, dvs. en ejerleder, der ønsker at sælge en del af virksomheden fra for at minimere sin risiko samt få en partner med på den videre rejse frem mod et samlet exit X år ude i fremtiden 

Industri Udvikling er ikke bundet til bestemte brancher, men prioriterer B2B-fokuserede virksomheder. Der investeres såvel i virksomheder med eget produkt, servicevirksomheder som virksomheder, der er rene underleverandører. Industri Udvikling foretrækker, at den enkelte virksomhed har eller kan opnå en stærk position i sin branche.

Industri Udvikling investerer alene i selskaber med et dansk fundament.

Investeringsform
Industri Udvikling foretager investeringer ved indskud af aktiekapital og/eller ydelse af lån tilknyttet ret til at tegne aktier. Industri Udvikling har en ejers rettigheder, uanset om investeringen er foretaget som ansvarligt lån eller som aktiekapital.

I flere tilfælde anvendes ansvarlige lån som supplement til aktiekapital, enten for at reducere det beløb, der skal tilføres som aktiekapital, eller for at opnå en mere passende ejerstruktur. Det kan løse op for værdifastsættelsesdiskussioner, da tegningskursen kan gøres afhængig af den fremtidige, realiserede udvikling.

Industri Udviklings investeringer
Siden Industri Udviklings etablering i 1994 er der foretaget investeringer i i alt 140 virksomheder. I perioden har Industri Udvikling været den væsentligste investor inden for sit segment. Ligeledes er der i perioden etableret et velfungerende team med solid ballast inden for såvel investeringer, som den efterfølgende virksomhedsudvikling.

Industri Udvikling har i dag en portefølje på 22 aktive selskaber. Porteføljen værdiansattes pr. 31. december 2020 til 836,3 mio.kr.

Industri Udvikling er juridisk organiseret i enhederne  Industri Udvikling II K/S, Industri Udvikling III K/S, Industri Udvikling IV K/S, og senest pr. 1. august 2019 Industri Udvikling V K/S. Industri Udvikling A/S er ikke længere en del af Industri Udvikling og har skiftet navn i løbet af 2020.

Industri Udvikling ønsker altid at være repræsenteret i bestyrelsen i virksomhederne. Det gælder også, selv om der ikke er tale om et formelt medejerskab, men ydelse af et lån.

Sammensætningen af bestyrelsen tilpasses den enkelte virksomhed. Industri Udvikling ser gerne, at bestyrelsesformanden er en erfaren person med såvel praktisk direktør-erfaring som tid til at være den relevante sparringspartner for direktionen og med tilstrækkelig uafhængighed af aktionærerne. 

Ring gerne

og få en uformel snak med os. Så kan vi evt. tage et kaffemøde, hvis begge parter finder det interessant at gå videre.  Se under menuen Kontakt.

Samlet resultat i Industri Udvikling
2020 89,6 mio.kr.
2019 47,9 mio.kr.
2018 107,0 mio.kr.
2017 21,7 mio.kr.
2016 109,5 mio.kr.
Porteføljevirksomhederne:

- omsætter 5,5 mia.kr.
- beskæftiger 6.980 ansatte

Investering i 140 virksomheder giver stor erfaring

Se Industri Udviklings referenceliste under "Porteføljevirksomheder" og "Exits" i hovedmenuen.

Er i dag medejer af 22 selskaber.