Industri Udvikling IV K/S

Hoved- og nøgletal for Industri Udvikling IV K/S

Hovedtal
1.000 kr.
Resultatopgørelse
Indkomst i alt
Afholdte udgifter
Resultat før finansielle poster
Renter
Nettoresultat
Balance
Investeringer i portefølgevirksomheder
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

 

Egenkapital i alt
Kortfristet gæld
Passiver i alt

 

Udlodning

 

Årets porteføljeinvesteringer
Exits/afhændelse
Nøgletal
Intern rente (IRR), akkumuleret
Afkast af porteføljeinvesteringer
Soliditet
Omkostningsprocent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014
24/11-...
 
-
778
-778
-
-778
 
-
-
50.000
50.000

 

49.222
778
50.000

 

-

 

-
-
 
-
0,0%
98,4%
1,6%
2015
 
 
2.039
1.674
365
-62
303
 
97.117
460
2.406
99.983

 

99.525
458
99.983

 

-

 

95.200
-
 
-
4,3%
99,5%
2,3%
2016
 
 
15.975
2.805
13.170
-84
13.086
 
157.347
668
5.078
163.093

 

162.611
482
163.093

 

-

 

82.999
32.721
 
6,7%
12,8%
99,7%
6,7%
2017
 
 
6.722
2.821
3.901
-165
3.736
 
275.479
864
43.067
319.410

 

316.347
3.063
319.410

 

-

 

123.939
-
 
4,2%
3,2%
99,0%
1,2%