Industri Udvikling III K/S

Hoved- og nøgletal for Industri Udvikling III K/S

Hovedtal
1.000 kr.
Resultatopgørelse
Indkomst i alt
Afholdte udgifter
Resultat før finansielle poster
Nettoresultat
Balance
Investeringer i porteføljevirksomheder
Egenkapital i alt
Balancesum i alt
Nøgletal
Total value to Paid in (TVPI)
Distributed to Paid in (DPI)
Intern rente, netto (IRR)
Omkostningsprocent
Antal aktive porteføljevirksomheder
2014
 
 
36.600
4.793
31.807
31.684
 
372.710
361.586
379.932
 
1,2x
17,8%
8,7%
1,3%
21
2015
 
 
59.509
5.228
54.281
53.729
 
350.208
345.315
358.601
 
1,4x
38,5%
10,4%
1,3%
16
2016
 
 
16.855
5.640
11.215
11.090
 
344.838
316.405
349.153
 
1,4x
50,3%
9,2%
1,6%
15
2017
 
 
17.735
5.522
12.213
11.302
 
376.759
327.707
378.499
 
1,5x
50,3%
8,5%
1,7%
14
2018
 
 
37.183
5.037
32.146
31.311
 
323.432
339.018
339.483
 
1,6x
56,2%
8,6%
1,5%
10