Industri Udvikling III K/S

Hoved- og nøgletal for Industri Udvikling III K/S

Hovedtal
1.000 kr.
Resultatopgørelse
Indkomst i alt
Afholdte udgifter
Resultat før finansielle poster
Renter
Nettoresultat
Balance
Investeringer i portefølgevirksomheder
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

 

Egenkapital i alt
Kortfristet gæld
Passiver i alt

 

Udlodning

 

Årets porteføljeinvesteringer
Exits/afhændelse
Afdrag og indfrielse af lån
Nøgletal
Intern rente (IRR), akkumuleret
Afkast af porteføljeinvesteringer
Soliditet
Omkostningsprocent
2012
 
 
31.598
1.907
29.691
-30
29.661
 
222.277
3.381
4.229
229.887

 

204.474
25.413
229.887

 

-

 

116.721
41
1.913
 
0,5%
21,1%
88,5%
1,3%
2013
 
 
53.637
2.817
50.820
-592
50.228
 
352.960
812
-
353.772

 

322.302
31.470
353.772

 

-

 

96.629
10.716
10.476
 
8,8%
19,0%
91,0%
1,1%
2014
 
 
36.655
4.695
31.960
-276
31.684
 
377.294
2.261
-
379.555

 

361.586
17.969
379.555

 

60.000

 

43.032
14.203
23.124
 
8,7%
10,2%
95,2%
1,3%
2015
 
 
59.053
5.201
53.852
-123
53.729
 
353.030
2.269
-
355.299

 

345.315
9.984
355.299

 

70.000

 

35.168
28.528
69.428
 
10,4%
16,5%
97,2%
1,3%
2016
 
 
16.751
5.556
11.195
-105
11.090
 
344.569
1.352
-
345.921

 

316.405
29.516
345.921

 

40.000

 

35.000
29.875
-
 
9,2%
4,8%
91,5%
1,6%