Industri Udvikling II K/S

Hoved- og nøgletal for Industri Udvikling II K/S

Hovedtal
1.000 kr.
Resultatopgørelse
Indkomst i alt
Afholdte udgifter
Resultat før finansielle poster
Renter
Nettoresultat
Balance
Investeringer i portefølgevirksomheder
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

 

Egenkapital i alt
Kortfristet gæld
Passiver i alt

 

Udlodning

 

Årets porteføljeinvesteringer
Exits/afhændelse
Afdrag og indfrielse af lån
Nøgletal
Intern rente (IRR), akkumuleret
Afkast af porteføljeinvesteringer
Soliditet
Omkostningsprocent
2013
 
 
14.379
4.917
9.462
-6
9.456
 
325.141
39.601
7.348
372.090

 

363.152
8.938
372.090

 

-

 

6.831
0
14.500
 
12,5%
4,3%
97,6%
1,3%
2014
 
 
31.013
5.656
25.357
-180
25.177
 
322.251
41.370
-
363.621

 

338.329
25.292
363.621

 

70.000

 

823
10.430
13.843
 
12,0%
9,6%
93,0%
1,4%
2015
 
 
56.805
5.027
51.778
-138
51.640
 
306.431
45.038
-
351.469

 

329.969
21.500
351.469

 

40.000

 

544
10.859
3.131
 
12,3%
18,1%
93,9%
1,3%
2016
 
 
54.249
5.832
48.417
-129
48.288
 
298.317
1.822
-
300.139

 

278.257
21.882
300.139

 

100.000

 

-
10.558
29.199
 
12,5%
17,9%
92,7%
1,5%
2017
 
 
10.582
5.499
5.083
-147
4.936
 
207.261
1.319
-
208.580

 

183.193
25.387
208.580

 

100.000

 

1.477
47.800
3.094
 
12,1%
4,2%
87,8%
1,9%