Industri Udvikling A/S

Hoved- og nøgletal for Industri Udvikling A/S:

Hovedtal
1.000 kr.
Resultatopgørelse
Indkomst i alt
Afholdte udgifter
Resultat før finansielle poster
Renter
Resultat før skat
Skat
Resultat efter skat
Balance
Investeringer i portefølgevirksomheder
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

 

Egenkapital i alt
Kortfristet gæld
Passiver i alt

 

Udbytte, acontoudbytte

 

Årets porteføljeinvesteringer
Exits/afhændelse
Afdrag og indfrielse af lån
Nøgletal
Intern rente (IRR), akkumuleret
Afkast af porteføljeinvesteringer
Soliditet
Omkostningsprocent
2012
 
 
39.247
6.591
32.656
-236
32.420
-659
33.079
 
213.152
12.278
6.455
231.885

 

215.881
16.004
231.885

 

240.000

 

6.291
219.207
14.413
 
10,7%
12,0%
93,1%
1,4%
2013
 
 
54.339
3.041
51.298
-89
51.209
-486
51.695
 
183.489
3.477
-
186.966

 

177.576
9.390
186.966

 

90.000

 

9.221
78.318
4.532
 
10,9%
27,6%
95,0%
1,2%
2014
 
 
41.912
2.644
39.268
-96
39.172
-111
39.283
 
185.837
2.027
-
187.864

 

176.859
11.005
187.864

 

40.000

 

4.188
22.459
4.611
 
11,0%
22,8%
94,1%
1,2%
2015
 
 
30.012
2.810
27.202
-100
27.102
-21
27.123
 
127.022
5.482
26.004
158.508

 

153.982
4.526
158.508

 

80.000

 

1.820
74.270
1.108
 
11,1%
19,0%
97,1%
1,3%
2016
 
 
38.994
2.077
36.917
77
36.994
-
36.994
 
74.754
4.311
14.569
93.634

 

90.976
2.658
93.634

 

70.000

 

4.667
88.276
8.211
 
11,2%
37,5%
97,2%
1,2%