Industri Udvikling A/S

Hoved- og nøgletal for Industri Udvikling A/S:

Hovedtal
1.000 kr.
Resultatopgørelse
Indkomst i alt
Afholdte udgifter
Resultat før finansielle poster
Renter
Resultat før skat
Skat
Resultat efter skat
Balance
Investeringer i portefølgevirksomheder
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

 

Egenkapital i alt
Kortfristet gæld
Passiver i alt

 

Udbytte, acontoudbytte

 

Årets porteføljeinvesteringer
Exits/afhændelse
Afdrag og indfrielse af lån
Nøgletal
Intern rente (IRR), akkumuleret
Afkast af porteføljeinvesteringer
Soliditet
Omkostningsprocent
2013
 
 
54.339
3.041
51.298
-89
51.209
-486
51.695
 
183.489
3.477
-
186.966

 

177.576
9.390
186.966

 

90.000

 

9.221
78.318
4.532
 
10,9%
27,6%
95,0%
1,2%
2014
 
 
41.912
2.644
39.268
-96
39.172
-111
39.283
 
185.837
2.027
-
187.864

 

176.859
11.005
187.864

 

40.000

 

4.188
22.459
4.611
 
11,0%
22,8%
94,1%
1,2%
2015
 
 
30.012
2.810
27.202
-100
27.102
-21
27.123
 
127.022
5.482
26.004
158.508

 

153.982
4.526
158.508

 

80.000

 

1.820
74.270
1.108
 
11,1%
19,0%
97,1%
1,3%
2016
 
 
38.994
2.077
36.917
77
36.994
-
36.994
 
74.754
4.311
14.569
93.634

 

90.976
2.658
93.634

 

70.000

 

4.667
88.276
8.211
 
11,2%
37,5%
97,2%
1,2%
2017
 
 
3.398
1.750
1.648
55
1.703
-
1.703
 
77.755
4.370
13.314
95.439

 

92.679
2.760
95.439

 

-

 

-
-
-
 
11,2%
4,3%
97,1%
1,8%