Tenax: Ny markedsleder i sildebranchen

Industri Udvikling investerede i maj 2015 i Tenax Sild A/S i Nyborg og ejer idag 29,1 pct. af virksomheden.

Sildebranchen har gennem en længere årrække været præget af intens konkurrence og overkapacitet i markedet, hvorfor de eksisterende aktionærer mente, at tiden var inde til en konsolidering. Ønsket om at konsolidere branchen medførte et behov for såvel en styrkelse af kapitalgrundlaget, som en sparringpartner til realisering af yderligere vækst. Første skridt i konsolideringen var overtagelsen af konkurrenten Lykkeberg.

Tenax blev grundlagt i 1987 og producerer forædlede fiskeprodukter, i form af kvalitetssild i lager og dressinger samt fiskefrikadeller. Virksomheden ligger i Nyborg og har ca. 50 ansatte. Forretningsmodellen består i udvalg af gode nordiske råvarer og efterfølgende modning/forarbejdning med fokus på kvalitet, smag og udseende. Kunderne er såvel store danske detailkæder, som førende foodservice virksomheder, som tæller bl.a. Dansk Cater, REMA1000 og SuperGros. Tenax har gennem en årrække opbygget flere anerkendte mærker, som markedsføres og sælges ind til forskellige kundesegmenter, herunder bl.a. ”Tenax Sild” (foodservice) og ”Fiskemandens” (detail).

De øvrige aktionærer er Michael Pedersen, adm. direktør og søn af stifteren, bestyrelsesformand Morten Rahbek samt økonomichef Marianne Skov. Morten Rahbek og Marianne Skov er trådt ind i virksomheden i begyndelsen af 2013 og har været en del af Rahbek Fisk A/S igennem mange år.

I januar 2015 overtog Tenax, som nævnt, konkurrenten Lykkeberg, som komplementerer Tenax på både kunde- og produktsiden og har en række stærke brands i specielt detailhandlen. Overtagelsen har skabt en markedslederposition i Danmark inden for sildeprodukter, og herudover forventes en række betydelige synergier på den samlede forretning. Lykkeberg har i dag egenproduktion i Hørve på Sjælland og planen er i løbet af 2015 at sammenlægge denne med Tenax’ produktion i Nyborg, hvor der er ledig kapacitet. Sammenlægningen af de to virksomheder vil skabe en solid markedsleder med anerkendte brands i både foodservice og detail samt en bredde i produktprogrammet, som udover sildespecialiteter og fiskefrikadeller nu også omfatter kaviar, supper og kosttilskud.

Overtagelsen af Lykkeberg har skabt en stærk og bred forretningsplatform med et effektivt produktionsset-up, som vil være en attraktiv leverandørpartner for en bred vifte af kunder. Fremadrettet er det strategien at benytte dette afsæt til yderligere vækst og potentiel konsolidering i branchen, og gennem realisering af synergier og skalafordele ved at øge indtjeningen.

Industri Udvikling har tiltro til, at Tenax Sild over de kommende år vil udbygge sin position og blive en stor dansk fødevarevirksomhed inden for forædlede fiskeprodukter.