HT Bendix: Et management buy out med stor succes

Ledelsen fik mulighed for at købe HT Bendix ud af DT Group – gennemførte køb og vækstrejse med Industri Udvikling – her 7 år senere er selskabet solgt til børsnoteret koncern

Adm. dir. Kaj Østergaard greb muligheden, da DT Group var indstillet på at sælge HT Bendix ud af koncernen. Gennem flere år havde DT Group ikke ville sælge, men i 2012 så DT Group ikke længere HTB som en del af sin kerneforretning og tilbød derfor Kaj at købe aktiviteten ud. Kaj Østergaard, der fortsat er direktør i virksomheden, takkede ja til tilbuddet og henvendte sig til Industri Udvikling for finansiering og sparring om køb og udskilning. Førsteprioritet var at etablere HT Bendix som selvstændig virksomhed og dernæst realisere det potentiale, som Kaj troede på. Sammen foretog Kaj, CFO Claus og Industri Udvikling det management buy out, som blev en succesfuld vækstrejse og en fælles exit.

Vi havde dengang en liste med mulige medinvestorer til en MBO. IU stod øverst på listen på grund af investering som minoritetsinvestor og erfaring med MBOer. Der var blot behov for en opringning til IU, og meget hurtigt og effektivt var der en beslutning, og et oplæg klar til gennemførelse af købet. IU bidrog på en særdeles overskuelig, forståelig og enkel måde til at danne overblik og baggrund for møder med sælger, banker og revisorer” fortæller Kaj Østergaard.

Industri Udvikling har således været en del af HT Bendix siden 2012, hvor ejerfordelingen blev 51% til ledelsen og 49% til Industri Udvikling. Selskabet etableredes som selvstændigt selskab med stærkt fokus på sin kerneforretning og har siden vokset og indfriet ledelsens vækstforhåbninger. Hele vejen har der været væsentligt fokus på ordentlige forhold både for medarbejdere og kunder. Det har været et særdeles godt samarbejde, der også har båret præg af den store vækst på top- og bundlinje. Siden det fælles MBO er omsætningen steget med 100 mio. kr. og indtjeningen er øget 2,5 gange. På ejerskabssiden har det været en god investering for ledelsen, og det er en af Industri Udviklings bedste investeringer gennem sin 24 år lange historie.

Kaj Østergaard siger omkring samarbejdet: ”Under de syv års samarbejde har IU bidraget som en ligeværdig sparringspartner i bestyrelsen, strategiplaner og ved løbende dialog efter behov. Både medarbejdere, øvrige virksomheder i IU regis samt bestyrelsen i IU har ligeledes bidraget konstruktivt og inspirerende omkring vores udvikling. Imponerende effektivt, også i forhold til den beskedne organisation der er hos IU”.

Det har været en stor glæde over de seneste 7 år at arbejde sammen med Kaj Østergaard og hans dygtige ledergruppe. Kaj har skabt et flot livsværk, som det er de færreste forundt at få lov til, selv om han først i en alder af 61 overtog virksomheden. Han har arbejdet med en ordentlighed og kundevenlighed, der har sikret, at ingen kunder forlader virksomheden varigt. Når de tror de har fundet en billigere leverandør tager Kaj det med ophøjet ro, men ærgrelse over, at kunden ikke kan se helheden, og siger internt; de tager fejl, så vi kæmper videre og vinder kunden tilbage. Det har i de år, vi har været med, holdt stik.” Udtaler partner og advisor i Industri Udvikling, Lars Blavnsfeldt.

I maj 2019 blev HT Bendix solgt til den svenske børsnoterede koncern, Bufab, der skal hjælpe HT Bendix til videre vækst og internationalisering, da Bufab kan medvirke til at udvide HT Bendix’ forretningsområde på kunde- og produktområderne.

I exitsammenhæng har IU bidraget flot med deres store erfaring, og det har været glædeligt at IU ville tænke med i en god fremtidsløsning således medarbejdere og kunder har en base med gode muligheder mange år frem. På den måde blev der ikke blot tænkt i egen vinding. Så jeg har også her oplevet IU som et ”anderledes investeringsselskab”. Det kan derfor anbefales nuværende eller kommende ejerledere at kontakte IU, såfremt der er behov for sparringspartnere til vækstønsker, delkapital, ejerskifte eller generationsskifte” fortæller Kaj Østergaard.

Industri udvikling takker Kaj og alle hans medarbejdere for et fantastisk samarbejde, samt syv spændende år, fra etableringen af den selvstændige virksomhed til Bufabs overtagelse. Vi er sikre på, at Bufab vil sætte lige så stor pris på ejerskabet som vi har gjort.

Om HT Bendix:

HT BENDIX A/S er en handels- og logistikvirksomhed, der leverer beslag og tilbehør til møbel-og køkkenindustrien i Danmark og i udlandet. Selskabet er stiftet i 1975 under DT Group og er i dag velkendt i for sin høje produktkvalitet, serviceniveau, dygtige medarbejdere samt sin løsningsorienterede tilgang. Selskabet beskæftiger i dag 81 medarbejdere. På HT Bendix’ lager i Herning sælges beslagene, der er produceret og samlet af eksterne leverandører rundt om i verden. Selskabet fremstår som en moderne logistikvirksomhed med fokus på kundepartnerskab.

 

Lars Blavnsfeldt
Partner & advisor

Tlf.: 23 31 46 15
Mail: lb@industriudvikling.dk