Glenco: MBO fra Dantherm og vellykket exit til Kemp & Lauritzen

Glenco A/S kom i Industri Udviklings portefølje i efteråret 2007. Overtagelsen var et såkaldt Management-Buy-Out, hvor vi sammen med Glenco’s daglige ledelse købte selskabet ud af Dantherm. Baggrunden herfor var tre års uafbrudte underskud, og at Dantherm ikke længere så Glenco som en del af det fremadrettede forretningsområde.

Glenco var en servicevirksomhed, der leverede ydelser indenfor VVS, ventilations og elektricitet. Umiddelbart efter overtagelsen blev virksomheden splittet op i to forskellige selskaber: det, der skulle få navnet Intego, der beskæftigede sig med elektricitet, og det nye Glenco, der beskæftigede sig med VVS og ventilation.

Selvstændigheden gjorde Glenco godt, og selskabet realiserede i sit første regnskabsår (dog af 15 måneders varighed) et resultat før skat på 37,6 mio.kr. Baggrunden herfor var mere fokus på serviceopgaver og mindre fokus på byggeopgaver, og samtidig blev det besluttet ikke, at gå efter de store (prestige-) opgaver. Samlet set blev det til stigende omsætning, stigende dækningsgrader, ligesom man i stort omfang undgik tabsgivende projekter. Måske var de særdeles tilfredsstillende resultater også en effekt af det personlige medejerskab.

Finans- og byggekrise ramte dog også Glenco med faldende omsætning og driftsresultater til følge.

I foråret 2010 fik Glenco en henvendelse fra Kemp & Lauritzen, der ønskede at overtage virksomheden. Det førte i første omgang ikke til en handel, men da yderligere en potentiel køber meldte sin ankomst, blev forhandlingerne genoptaget og en aftale blev indgået i begyndelsen af 2011.

Glenco passede godt ind i Kemp & Lauritzens forretning, da Glenco var stærk på VVS og ventilation, mens Kemp & Lauritzen var stærkest på el-siden. De gensidigt supplerende forretningsområder kunne frigive store synergigevinster.

Økonomisk set blev investeringen i Glenco en god forretning for Industri Udvikling: en intern forrentning på over 60%, samt den investerede kapital næsten 5 gange tilbage.

5X Glenco Resultat