Borch Textile Group A/S: Tilbagesalg af aktier til CEO og hovedaktionær

Ønsket om at købe sin partner ud af den fællesejede virksomhed sammen med en minoritetsinvestor var startskuddet til samarbejdet mellem Industri Udvikling og CEO for Borch Textile Group A/S, Ulrich Mosegaard.

I 2013 ønskede den nuværende CEO, Ulrich Mosegaard, at overtage Borch Textile Group (BTG). Ejerkredsen bestod af to 50%´s aktionærer og de var uenige om den fremadrettede strategi. Der skulle nu være et ejerskifte i virksomheden, og med ønsket fra Ulrich om at have en minoritetsinvestor med ombord, begyndte samarbejdet mellem BTG og Industri Udvikling. Det var især et ønske om at videreudvikle og styrke virksomheden, der fik Industri Udvikling med ombord. Dette har resulteret i at BTG i dag står markant styrket som virksomhed såvel internt, ift. organisation og platform, som eksternt, ift. markeder og kundesegmenter. 

BTG blev i 1946 grundlagt af Kay Borch, med udgangspunkt i fremstillingen af beklædning til hospitaler i 100% bomuld. I dag er selskabet vokset til at indbefatte personale- og patientbeklædning indenfor sundhedssektoren, industrien, samt hotel & restaurantbranchen. Selskabet beskæftiger i dag ca. 120 medarbejdere fordelt i Danmark, Sverige, Norge, og Polen. 

Efter 6 års rejse, der har betydet en styrket markedsposition og med investeringer i virksomheden og organisationen, har Industri Udvikling solgt sin aktiepost til Ulrich Mosegaard, der nu vil være eneaktionær i virksomheden. ”Det har været en spændende rejse sammen med Industri Udvikling. Sammen har vi investeret betydeligt i selskabet over de senere år. Dette såvel på de interne linjer i form af bedre IT-platform, systemer, processer, vores værdikæde og vores organisation som på de eksterne linjer i form af en bredere tilstedeværelse i vores hovedmarkeder. Opkøbet af selskabet Jyden Workwear var et eksempel på dette. Vi står nu som selskab endnu stærkere til den rejse vi skal på de kommende år”, udtaler CEO og ejer af BTG, Ulrich Mosegaard. 

For Industri Udvikling har rejsen været spændende, og den har budt på et samarbejde fyldt med en masse forskellige tiltag, der har styrket Borch. ”Det har været en spændende fælles rejse sammen med Ulrich i vores ejertid. Udgangspunktet tilbage i 2013 var godt, men selskabet står i dag, med de investeringer vi har foretaget i organisationen og platformen, betydeligt stærkere rustet til den videre rejse med Ulrich som eneaktionær. Det bliver spændende at følge BTG fra sidelinjen og vi ønsker Ulrich al muligt held og lykke fremadrettet” udtaler managing partner i Industri Udvikling, Dan Højgaard Jensen. 

 

For mere information

Kontakt:
Dan Højgaard Jensen
på tlf. 23 32 76 50 eller mail: dhj@industriudvikling.dk