Bladt Industries: Exit til kapitalfond efter succesrig vækstrejse

Bladt Industries A/S. I sommeren 2009 blev det meldt ud i dagspressen, at Bladt Industries var til salg. Som det ses af tabellen nedenfor, var selskabet særdeles velindtjenende, men på sin vis var selskabets succes også blevet til et problem!

Bladt var blevet så værdifuld, at den var kommet til at fylde for meget i de enkelte investorers balancer, og dermed kunne få alt for stor betydning for aktionærernes, herunder Industri Udviklings regnskaber. Omvendt var vi heller ikke de rigtige aktionærer for selskabet længere, da størrelsen af de investeringer, som eventuelt skulle foretages, ville overgå de nuværende aktionærers formåen  - eller i hvert fald deres risikovilje.

Industri Udvikling blev investor i Bladt Industries allerede i 2001. Bladt havde året før realiseret et underskud på 12 mio.kr. før skat, og samtidig var der udtænkt en plan, der skulle omstille virksomheden til større og mere effektiv produktion af vindmølletårne og -fundamenter. Det krævede likviditet.

Kun et par år senere opstod der yderligere kapitalbehov. Lavt aktivitetsniveau kombineret med disput om et par større projekter, betød at aktionærerne igen blev anmodet om at tilføre penge til selskabet. Samtidig skulle der findes en ny direktør, og Peter Rindebæk, der havde haft posten som teknisk direktør i et par år, fik opgaven.

Med ledelsesskiftet lagdes en væsentlig del af grundlaget for selskabets kommende særdeles succesfulde udvikling. Aktionærerne kvitterede herfor ved i 2007 at invitere Peter Rindebæk og den øvrige ledelse med ind i ejerkredsen.

Bladt Industries er således også et eksempel på, at man skal være varsom med at afskrive en virksomheds muligheder: Når problemerne er allestedsnærværende og allerstørst kan man være tilbøjelig til at tænke, at det kommer der aldrig noget godt ud af. Bladt har krævet flere kapitaltilførsler undervejs, og flere har da også været usikre på om tilførsel af yderligere midler var risikoen værd eller om virksomheden skulle have lov til at gå konkurs. Bladt har vist, at det - også økonomisk - kan betale sig at slås for en virksomheds fortsatte eksistens. 

Tilbage til salgsprocessen. På grund af virksomhedens størrelse og med forventning om, at det ville blive en ganske langvarig og dybdeborende proces, blev det besluttet at lade en ekstern mægler - i dette tilfælde PriceWaterhouse - forestå salgsprocessen. Der blev udarbejdet salgsprospekt, og adskillige potentielle købere var på banen.

Og processen blev lang. Potentielle købere kom til, faldt fra og kom i visse tilfælde til igen. I marts 2012 blev der skrevet under på aftalerne, og Bladt Industries blev solgt til kapitalfonden Nordic Capital.

For de involverede parter, herunder den daglige ledelse af selskabet, har salget af Bladt selvfølgelig være en stor økonomisk gevinst. Også for Industri Udvikling har de gentagne investeringer i virksomheden - hvorved ejerandelen jo også i nogle tilfælde blev øget - givet stor økonomisk gevinst: pengene er kommet mere end 10 gange tilbage, og der er realiseret en IRR på mere end 40% - rigtig flot over en 10-årig periode.

5X Bladt Resultat