Agramkow: Vellykket MBI-rejse og exit til tyske industrigiganter

Agramkow Fluid Systems A/S i Sønderborg udvikler og producerer udstyr til påfyldning og aftapning af væsker, hvor kundekredsen består af køleskabsproducenter, bilfabrikker og bilværksteder. Produkterne sælges over hele verden, dog således at udstyr til bilværksteder kun sælges i USA gennem det amerikanske selskab RTI.

Industri Udvikling kom med i Agramkow i 1999. Baggrunden var, at selskabet havde realiseret et stort negativt resultat i 1998 og var på vej til at gøre det samme i 1999. De to daværende aktionærer kunne ikke selv løse problemet, og bad derfor Industri Udvikling om at komme med i ejerkredsen. Samtidig med Industri Udviklings investering blev der indsat en ny administrerende direktør og ny bestyrelsesformand.

De to fik godt styr på virksomheden, fik vendt udviklingen og opnåede ganske pæne resultater.

Fra 2004 løb selskabet dog ind i problemer igen. Det blev besluttet at sælge ejendommen, som selskabet producerede i, hvilket reddede årets resultat, og ligeledes blev det besluttet at sætte det amerikanske selskab til salg.
Afslutningen på forløbet blev dog, at Industri Udvikling sammen med Christian Cordsen købte de eksisterende aktionærer ud, og etablerede et 50-50 ejerskab. Med stor dygtighed - og godt købmandsskab - lykkedes det Christian Cordsen som direktør at gøre selskabet til en velindtjenende virksomhed på baggrund af såvel stigende dækningsgrader som faldende administrative omkostninger. Resultatet for 2010 ”snyder” dog lidt, da det indeholder en fortjeneste fra salg af det amerikanske selskab RTI i niveauet 6-8 mio.kr.

Især i de senere år, har Industri Udvikling løbende fået henvendelser fra potentielle købere angående Agramkow. En velfungerende organisation med en stærk placering på markedet har gjort selskabet til en interessant virksomhed - ikke mindst for de store spillere i branchen. De to aktionærer besluttede derfor i begyndelsen af 2010 at kigge nærmere på muligheden for et salg af virksomheden. 

Resultatet blev, at det amerikanske selskab, der producerer udstyr til bilværkstederne, i 2010 blev solgt til Bosch, der er stor på biludstyr, men i USA manglede en god indgangsvinkel til de amerikanske bilværksteder.

Samtidig var der drøftelser med tyske Dürr, der er en af verdens ledende producenter af udstyr til bilfabrikker. Resultatet blev, at Dürr medio 2011 overtog Industri Udviklings aktier i Agramkow, mens Christian Cordsen fortsat er såvel aktionær som direktør i selskabet.

For Industri Udvikling har investeringen også økonomisk været tilfredsstillende. Vores investering har en IRR på godt 20% - altså at den investerede kapital hvert år siden 1999 er forrentet med de godt 20% - og pengene er kommet 5,5 gange tilbage.

Der har således været tale om et såkaldt ”industrielt salg”, altså et salg til spillere inden for branchen. Det er som oftest det økonomisk mest interessante, da denne type køber kan få andre gevinster end blot indtjeningen i selve selskabet, typisk i form af etablering på nye markeder, mulighed for større salg af egne produkter, synergier på omkostningssiden osv.

5X Agramkow Resultat