Maki A/S: Fremtidssikring gennem ny ejerstruktur

Industri Udvikling har købt 40% af aktierne i Maki A/S og ejer nu virksomheden sammen med tidligere hovedaktionær, Niels Dahl-Nielsen, samt tidligere salgschef, Michael Jensen, der har overtaget direktørrollen, samt købt sig ind i selskabet.

Maki er en førende distributør af legetøj, spil og babyudstyr i Skandinavien. Med sin portefølje af internationalt anerkendte brands og egenudviklede produkter, betjener Maki mere end 1.500 kunder og nær ved 5.000 udsalgssteder i Norden.

Maki udmærker sig blandt andet ved lokal tilstedeværelse samt mangeårige erfaring med sourcing og markedsføring af legetøjs- og babyudstyrs brands. Hovedkontoret er placeret i Hårby ved Silkeborg, hvor 44 ansatte forsyner kunder med daglige leverancer og markedsføring.

Virksomheden blev grundlagt i 1995 og overtaget af Niels i 2003. Niels har siden succesfuldt udviklet Maki med flere stærke brands, egenudviklede produkter, samt en nær dialog med brandejere og kunder, hvilket også har haft en positiv effekt på den finansielle udvikling, med høj vækst i både omsætning og indtjening.

Niels er en typisk iværksætter, der motiveres af et skabe noget og se det vokse. I takt med at Maki er lykkedes og har fået størrelse, har virksomheden også ændret sig, herunder også på ledelsesfronten. Niels vil derfor gerne have en professionel partner med til at udvikle virksomheden til næste niveau og samtidig frigøre tid til andre projekter, som skal udvikles.

Efter 14 år som eneejer og direktør i Maki, har Niels derfor besluttet at træde tilbage som direktør, og overdrage direktørrollen til den tidl. salgschef Michael, der samtidig har købt sig ind i selskabet. Udvidelsen af ejerkredsen har også givet Niels mulighed for at delkapitalisere på de opnåede resultater, samt at få en erfaren partner, Industri Udvikling, med til den videre udvikling af forretningen.

Flere parter viste interesse i at købe Maki, men det var vigtigt for Niels ikke at afgive majoritet til en ny partner. Det nye partnerskab skulle derfor opfylde Niels ønske om at sikre kontinuitet for både virksomheden og dens ansatte.

”Det har været vigtigt for mig, at vi har kunnet sikre virksomhedens kulturer og værdier, selv om vi får en ny medejer. Industri Udvikling agerer altid minoritetsinvestor og forstår derfor, at samarbejde med ledelsen om den videre udvikling. Det har også været vigtigt at sikre vores medarbejderes tryghed og det føler jeg, at vi gør med valget af Industri Udvikling”, siger Niels, der glæder sig til at fortsætte udviklingen af Maki i samarbejde med Michael og Industri Udvikling.

Niels ser stadig stort vækstpotentiale hos Maki, han ønsker derfor, at fortsætte som aktionær, og bidrage som aktivt bestyrelsesmedlem, samt sparringspartner for Michael. Med den nye udvidelse af ejerkredsen, er ejerskabet nu fordelt mellem de tre aktionærer, hvor 40 procent af aktierne er solgt til Industri Udvikling, 20 procent er solgt til Makis tidl. salgschef Michael, og de resterende 40 procent beholder Niels selv.

Ændringen i ejerstrukturen får derfor ingen betydning for dagligdagen, hverken hos medarbejderne, eller i forholdet til kunder og leverandører.

Den nye direktør Michael tror fortsat på stort uforløst potentiale, samt gode fremtidsmuligheder for Maki;

”Når jeg har valgt at investere i Maki, så skyldes det naturligvis, at jeg tror på virksomheden og dens fremtidsmuligheder. Jeg ser et stort udviklingspotentiale i den organisation vi har nu. Ikke mindst, når vi får en investor som Industri Udvikling i ryggen, der kommer med masser af erfaring i at stimulere vækstvirksomheder”, siger Michael.

Industri Udvikling har sammen med Michael og Niels, samt Makis nye bestyrelse lavet en ny fælles strategiplan for vækstrejsen, så der er klare mål og enighed om vejen dertil.

De kommende år er det ambitionen, at udbygge positionen i Norden yderligere. Dette vil blandt andet ske gennem tilførsel af flere nye brands i både eksisterende og nye produktkategorier, udvidelse af distributionskanaler, samt produktudvikling.

Hvis du vil læse mere om lignende cases - se artikel om K.T. Damgaard-Jensen. 

For mere information

Kontakt:
Ronnie Møller-Thorsøe på
tlf. 28 95 20 20 eller mail: rmt@industriudvikling.dk

Niels Dahl-Nielsen

Niels Dahl-Nielsen vil fortsat være meget aktiv i firmaet som medlem af bestyrelsen og med en aktieandel på 40 pct.

Læs mere om Maki A/S

Klik her for at gå til virksomhedens beskrivelse, inkl. økonomital mv.

Læs mere om Damgaard-Jensen A/S

Klik her for at gå til virksomhedens beskrivelse, inkl. økonomital mv.