Grafisk Maskinfabrik A/S: Delkapitaliserer og beholder majoriteten på vækstrejse

Industri Udvikling (IU) har købt en tredjedel af aktierne i Grafisk Maskinfabrik A/S (GM) og ejer nu virksomheden sammen med stifter og hustru, Erik og Randi Nielsen, samt deres søn, adm. dir. Uffe Nielsen.

Baggrunden for transaktionen er et ønske fra Uffe og familien om at delkapitalisere på selskabets opnåede resultater, samt at få en erfaren partner med til den videre udvikling af forretningen, herunder styre den væsentlige vækst, der forventes i de kommende år.

For IU er GM interessant pga. den dedikerede og dygtige ledelse, samt det væsentlige vækst- og indtjeningspotentiale, som IU og ledelsen mener at kunne se.

Henvendelse fra en større konkurrent til GM, gjorde at Uffe og familien i 2014 var tæt på at sælge hele selskabet, men ønsket om selv at realisere størstedelen af potentialet i virksomheden fik familien til at afbryde salget. Med Industri Udvikling som betydelig minoritetsinvestor, får vi en meget erfaren partner med, som også har hånden på kogepladen, og vi kan udvikle selskabet sammen til næste niveau, fortæller ejerleder Uffe, som fortsætter som adm. dir.

Ved salget til IU beholder Uffe og hans forældre majoriteten med 2/3 af aktiekapitalen, og dermed også kontrol over selskabet ved flertal i bestyrelsen.

For IU er det afgørende at ledelsen forbliver betydende medejere, og IU er derfor tilfredse med den nye ejerstruktur af GM, hvor Uffe Nielsen også fremadrettet vil have en vigtig rolle i ledelsen, samt størst upside i værdiskabelsen.

GM er en af førende producenter af avancerede for-og efterbehandlingsanlæg til digital labelprint, samt til digitalprint af fødevareindpakning til kunder verden over. Dertil udvikler GM anlæg til print og behandling af organisk solcellefilm til førende universiteter i EU og Kina.

Virksomheden blev grundlagt i 1975 af tre partnere, herunder Erik Nielsen. Uffe indtrådte i virksomheden i 2005 og overtog i 2013 direktørrollen efter sin far. GM består i dag af 64 medarbejdere fordelt på sine to lokationer i Birkerød, samt fem medarbejdere fordelt på de tre datterselskaber i henholdsvis Chile, Italien og USA. Fra hovedkontoret i Birkerød og de udenlandske salgskontorer forsyner ingeniørvirksomheden sine kunder med anlæg, styringssoftware og løbende support og service.

Vokset med udvikling af teknologi til trykkeribranchen, og GMs udbredelse har for alvor taget fart med branchens begyndende overgang til digitalprint, som stiller større og stigende krav til avancerede konverteringsanlæg, som er GMs kerneområde. Familien Nielsen og ledelsen ser derfor fortsat stor vækstmulighed med stigende behov for selskabets produkter.
Ifm. IUs investering aftaltes ny sammensætning af bestyrelsen, hvor Jeppe Rasmussen (tidl. adm. dir. i Schneider Electric Buildings A/S og Grønbech & Sønner A/S) er indtrådt som ny formand til den forestående vækstrejse, og Uffes forældre, Uffe og Dan Højgaard Jensen (IU) er menige medlemmer.

Umiddelbart efter investering gennemførte ledelsen og bestyrelsen sammen et strategiforløb, hvor målsætningen blev sat, og de større nye initiativer blev udpeget. Ledelsen har påbegyndt implementering af planen, og fremdrift og afvigelser drøftes på hvert bestyrelsesmøde, samt mellem Uffe og formanden på ugentlig basis. Ét af initiativerne er ansættelse af en erfaren produktionsdirektør, som nu er ansat og tiltrådt.

Som ofte i IUs investeringer er der ikke fastlagt exitscenarie eller konkret tidsramme. Således arbejder Uffe og ledelsen på at realisere vækstmulighederne og skabe en større, robust og yderligere velindtjenende virksomhed.

For mere information

Kontakt:
Frederik E. Aackermann på 
tlf. 22 60 69 99 eller mail:
faa@industriudvikling.dk

Læs mere om Grafisk Maskinfabrik

Klik her for at gå til virksomhedens beskrivelse, inkl. økonomital mv.